fbpx

”Regelverken gäller parallellt till 2022 -legitimerade efter 1 maj 2015 ska följa nya ST, legitimerade dessförinnan (eller i annat EES-land) kan välja!”

Nyheter och förändringar i ST

–       Sex nya specialiteter har tillkommit: äldrepsykiatri, vårdhygien, skolhälsa, palliativ medicin, arbetsmedicin och beroendemedicin – samtliga tilläggsspecialiteter.

–       Den nya specialitetsstrukturen innehåller a-, b- och c-delmål. A- och b-delmålen är gemensamma, c-delmålen specialitetsspecifika.

–       En rad grenspecialiteter har gjorts om till basspecialiteter, exempelvis urologi, kärlkirurgi, kardiologi, lungsjukdomar och klinisk fysiologi.

–       Kraven på kvalitetsgranskning har skärpts: brister ska åtgärdas, och extern granskning av utbildande enheter bör genomföras vart femte år.

Regelverken gäller parallellt

–       Läkare som har fått sin legitimation eller motsvarande bevis om behörighet i ett annat EES-land före den 1 maj kan välja att utbilda sig enligt gamla ST (SOSFS 2008:17) eller nya ST (SOSFS 2015:8).

–       Gamla ST upphör att gälla den 1 maj 2022. Socialstyrelsen måste ha mottagit ansökan om specialistkompetens enligt det gamla systemet senast den 30 april 2022. Tänk igenom och planera utbildningen!

–       Byter man till nya ST måste samtliga krav vara uppfyllda när man ansöker om specialistkompetens. Troligen är det nödvändigt med kompletteringar. Jämför delmål för delmål och stäm av med handledare och verksamhetschef, se till att den individuella utbildningsplanen uppdateras!

–       Specialiseringstjänstgöringen prövas bara när man ansöker om specialistkompetens hos Socialstyrelsen. Det är inte möjligt få förhandsbesked om övergången från gamla till nya är adekvat upplagd eller om man uppfyller målbeskrivningens krav för specialiteten.

Vill du veta mer?

–       ST-läkare tjänstgör hos vårdgivare med vitt skilda förutsättningar och kunskap, och många har fått problem när arbetsgivaren inte uppfyller Socialstyrelsens krav. SLF har gjort broschyren Läkarnas ST – vad krävs, som ger en tydlig och kortfattad beskrivning av regelverken.

–       Läkarförbundets rekommendationer om ST vill underlätta tolkningen av de gemensamma a- och b-målen i Socialstyrelsens föreskrift, och reder ut begrepp kring handledning och bedömning.

–       Läkarförbundets och Läkaresällskapets rekommendation angående lärandemålet, medicinsk vetenskap och kvalitetsarbete

–       Socialstyrelsens målbeskrivningar

Jag vill söka i kunskapsbanken

Råd & Stöd är namnet på Läkarförbundets kunskapsbank där du hittar den bästa rådgivningen inom lön, pension, avtalsfrågor med mera.

Till Råd och stöd

Jag vill söka bland vanliga Frågor och svar

De vanligaste frågorna som medlemmar ställer till oss har vi samlat på ett ställe, tillsammans med svaren. Hittar du inte svaret på din fråga, kan du ställa den via “Fråga oss”-knappen på sidan.

Till Frågor och svar

Jag vill ha hjälp med fackliga och juridiska frågor

Kontakta medlemsrådgivningen och få kvalificerade råd om allt som rör din anställning.

08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Måndag–torsdag kl 9–16, fredag kl 9–13

Kontakta din lokalförening
Din lokalförening kan ge svar på frågor som rör din anställning på den ort du arbetar.

Hitta förening

Jag vill bli medlem i Läkarförbundet

Om något händer får du personlig rådgivning och experthjälp. Du får också möjlighet att påverka ditt arbetsliv som läkare. En enda del av medlemskapet kan tjäna in hela årsavgiften.

Bli medlem

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används, men framför allt för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Här kan du läsa mer om cookies.