fbpx

info Information om covid-19: Vi bevakar händelseutvecklingen och uppdaterar kontinuerligt vad som gäller för dig som läkare.

AT – allmäntjänstgöring – är en utbildningstjänst, och tid för utbildning ska ha en prioriterad plats under AT.

SYLF verkar för:

 • Kvalitetsgranskad utbildning
  I dag finns inga krav på extern kvalitetsgranskning vilket SYLF beklagar. Årligen gör SYLF en ranking av landets AT-orter där AT-läkarna själva skattar upplevd kvalitet. Utbildningsenheter kan själva begära granskning av utbildningen enligt SPUR vilket är en läkarledd, extern inspektionsverksamhet där professionen inspekterar AT- och ST-utbildande enheter med avseende på utbildningskvalitet och praktiska förutsättningar. SYLF vill att detta är något som ska ske på alla AT-orter.
 • Tid för studier och kunskapsutbyte
  AT-läkarna ska beredas utrymme för teoretiska studier under tjänstgöringen. Varje AT-läkare bör kontinuerligt ha minst en halv dag avsatt per vecka för formaliserad medicinsk utbildning eller egenstudier. Planerad utbildning ska inte krocka schemamässigt med tjänstgöring. AT-läkaren ska också ha möjlighet att delta i externa kurser och konferenser.
 • Möjlighet att utvecklas som ledare
  AT-läkare bör ges möjlighet att utveckla den personliga ledarskapsförmågan, bland annat inom ramen för strukturerad handledning, och uppmuntras att delta i verksamhetsutveckling och ledarskapsutbildningar. Vi anser att AT-läkarledda kvalitets- och förbättringsprojekt är ett gott exempel.  AT-läkare bör få möjlighet att instruera läkarstudenter i kliniska färdigheter – dock inte under pressade
  former eller i lägen där AT-läkaren själv behöver instruktion.

Ett av syftena med AT-rankingen är att stimulera sjukhusens egna kvalitets- och förbättringsarbeten för AT. I AT-rankingen kan du som överväger var du ska söka AT se hur de olika placeringarna skattas av andra AT-läkare med avseende för bl.a. utbildningskvalitet, men också handledning och instruktion.

Jag vill söka i kunskapsbanken

Råd & Stöd är namnet på Läkarförbundets kunskapsbank där du hittar den bästa rådgivningen inom lön, pension, avtalsfrågor med mera.

Till Råd och stöd

Jag vill söka bland vanliga Frågor och svar

De vanligaste frågorna som medlemmar ställer till oss har vi samlat på ett ställe, tillsammans med svaren. Hittar du inte svaret på din fråga, kan du ställa den via “Fråga oss”-knappen på sidan.

Till Frågor och svar

Jag vill ha hjälp med fackliga och juridiska frågor

Kontakta medlemsrådgivningen och få kvalificerade råd om allt som rör din anställning.

08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Måndag–torsdag kl 9–16, fredag kl 9–13

Kontakta din lokalförening
Din lokalförening kan ge svar på frågor som rör din anställning på den ort du arbetar.

Hitta förening

Jag vill bli medlem i Läkarförbundet

Om något händer får du personlig rådgivning och experthjälp. Du får också möjlighet att påverka ditt arbetsliv som läkare. En enda del av medlemskapet kan tjäna in hela årsavgiften.

Bli medlem