Hoppa till innehåll
SYLF Tycker
Kortare väg till specialistbevis

Kortare väg till specialistbevis

Ska människor få tillgång till en vård av god kvalitet inom en rimlig tid, oavsett var man bor i Sverige, så behöver vägen till specialistbevis bli kortare.

Vägen till specialistbevis är allt för lång. SYLF arbetar för att korta den avsevärt!

Inga AT- och BT platser idag – inga specialistläkare imorgon!  

Att bli färdig specialist kräver många års utbildning. Läkare tvingas idag till ofrivillig väntetid i sin utbildning mellan läkarexamen och specialistbevis. Längs vägen till allmäntjänstgöring (AT) finns sedan länge en flaskhals som driver upp väntetiderna vilket 2021 utgjorde ett genomsnitt på 11,14 månader. Samtidigt var väntetiden från examen till att läkaren faktiskt fick legitimation 36 månader lång, enligt Nationella vårdkompetensrådet. Allt detta ackumuleras i den redan långa totaltiden från legitimation till specialistbevis som som inte sällan överstiger åtta år.

Det är tydligt att läkares utbildning efter läkarprogrammet inte dimensioneras efter dagens behov. Beslutsfattare måste därför se till att fler utbildningstjänster skapas och att onödiga väntetider kapas så att vårdens kompetensförsörjning kan tillgodoses. SYLF menar att åtgärder riktat mot AT-flaskhalsen och korrekta satsningar mot den nyetablerade bastjänstgöringen (BT) kommer att leda till minskade väntetider.  

För att komma åt problemen kring AT behöver fler regioner följa Nationella vårdkompetensrådets rekommendationer om att gå över till 18 månaders AT som standard. Regionerna behöver använda möjligheten att ytterligare kliniska verksamheter har godkänts som lämpliga för utbildning av AT-läkare. Möjligheten att använda ST-läkare som handledare behöver också användas i större utsträckning. Därtill måste större regioner leva upp till en minimistandard av 19 AT-platser per 100.000 invånare, så att ansvaret blir jämt fördelat i hela landet.  

Samtidigt har BT-platserna varit underdimensionerade från start och kommer inte räcka till för de examinerade läkarna från 2022 och framåt. Regionerna måste ta sitt lagstadgade ansvar i och med etableringen av det nya läkarprogrammet som kommer leda till att alla nyexaminerade läkare ska göra BT. Redan från start, år 2021, stod det klart att hundratals platser saknades och enbart 150 platser etablerades, vilket innebär att en ny flaskhals redan har skapats. 

SYLF FÖRESLÅR

För att korta väntetiderna till specialistbevis föreslår SYLF därför: 

  • Att regionerna minskar AT till 18 månader som standard  
  • Att regionerna ser över handledningen för AT- och BT-läkare och inkluderar ST-läkare i handledningsprocessen
  • Att regionerna ser över hur man kan nyttja fler kliniska verksamheter för  AT
  • Att staten tar över det övergripande ansvaret för dimensioneringen av antalet AT- och  BT-platser  per capita 

Var med och påverka

Vill du påverka vården i din region? Vi har satt samman ett förslag till en motion som syftar till att skynda på processen från läkarexamen till specialistbevis, vilket är avgörande för kunna erbjuda en vård av god kvalitet inom en rimlig tid. Du får gärna använda den och vill du veta mer om hur du kan påverka går det alltid bra att kontakta vår styrelse eller vårt kansli.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Personlig rådgivning
  2. Bästa lönestatistiken för läkare
  3. Unika försäkringar