fbpx

info Information om covid-19: Vi bevakar händelseutvecklingen och uppdaterar kontinuerligt vad som gäller för dig som läkare.

🙏🏼
Antal röster: 2933
Lön
Jag har haft en rimlig löneutveckling
Instämmer inte alls 20%
Instämmer till viss del 37%
Instämmer till stor del 27%
Instämmer helt 16%
Jag har möjlighet att påverka min lön
Instämmer inte alls 45%
Instämmer till viss del 33%
Instämmer till stor del 14%
Instämmer helt 7%
Jag har varje år ett individuellt lönesamtal med min chef
Instämmer inte alls 18%
Instämmer till viss del 23%
Instämmer till stor del 16%
Instämmer helt 42%
En god löneutveckling är viktig för att jag ska arbeta kvar i vården
Instämmer inte alls 3%
Instämmer till viss del 15%
Instämmer till stor del 27%
Instämmer helt 56%
En hög ingångslön för nyutexaminerade läkare är viktig
Instämmer inte alls 9%
Instämmer till viss del 32%
Instämmer till stor del 28%
Instämmer helt 31%
Jag får lön för all den tid som jag arbetar
Instämmer inte alls 21%
Instämmer till viss del 25%
Instämmer till stor del 21%
Instämmer helt 33%
Arbetsmiljö
Jag har balans mellan arbete och fritid
Instämmer inte alls 17%
Instämmer till viss del 38%
Instämmer till stor del 27%
Instämmer helt 18%
Jag har en rimlig arbetsbelastning
Instämmer inte alls 23%
Instämmer till viss del 35%
Instämmer till stor del 26%
Instämmer helt 16%
Jag arbetar ofta mer än 40h/v, även efter kompensationsledighet
Instämmer inte alls 10%
Instämmer till viss del 17%
Instämmer till stor del 23%
Instämmer helt 51%
Mina jourpass har blivit tyngre/stressigare under mitt arbetsliv
Instämmer inte alls 9%
Instämmer till viss del 25%
Instämmer till stor del 23%
Instämmer helt 42%
Min arbetsmiljö påverkar patientsäkerheten negativt
Instämmer inte alls 11%
Instämmer till viss del 19%
Instämmer till stor del 29%
Instämmer helt 41%
Jag funderar på att lämna min arbetsplats på grund av arbetsmiljön
Instämmer inte alls 20%
Instämmer till viss del 21%
Instämmer till stor del 24%
Instämmer helt 35%
Det är viktigt att tid avsätts/garanteras för fortbildning
Instämmer inte alls 0%
Instämmer till viss del 2%
Instämmer till stor del 8%
Instämmer helt 89%
Chefskap
Det är viktigt för mig att den som leder verksamheten är läkare
Instämmer inte alls 4%
Instämmer till viss del 13%
Instämmer till stor del 28%
Instämmer helt 54%
Vårdens kvalitet påverkas positivt av att den som leder verksamheten är läkare
Instämmer inte alls 2%
Instämmer till viss del 11%
Instämmer till stor del 24%
Instämmer helt 62%
Arbetsplatsens attraktivitet ökar om den som leder verksamheten är läkare
Instämmer inte alls 3%
Instämmer till viss del 14%
Instämmer till stor del 26%
Instämmer helt 58%
Jag är intresserad av att ta en chefsbefattning med personalansvar
Instämmer inte alls 20%
Instämmer till viss del 28%
Instämmer till stor del 24%
Instämmer helt 28%

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används, men framför allt för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Här kan du läsa mer om cookies.