fbpx
Hoppa till innehåll
🙏🏼

Tack för att du tyckt till inför avtalsrörelsen!

Här ser du hur Läkarförbundets medlemmar har svarat.
Antal röster: 2933
Lön
Jag har haft en rimlig löneutveckling
Instämmer inte alls 20%
Instämmer till viss del 37%
Instämmer till stor del 27%
Instämmer helt 16%
Jag har möjlighet att påverka min lön
Instämmer inte alls 45%
Instämmer till viss del 33%
Instämmer till stor del 14%
Instämmer helt 7%
Jag har varje år ett individuellt lönesamtal med min chef
Instämmer inte alls 18%
Instämmer till viss del 23%
Instämmer till stor del 16%
Instämmer helt 42%
En god löneutveckling är viktig för att jag ska arbeta kvar i vården
Instämmer inte alls 3%
Instämmer till viss del 15%
Instämmer till stor del 27%
Instämmer helt 56%
En hög ingångslön för nyutexaminerade läkare är viktig
Instämmer inte alls 9%
Instämmer till viss del 32%
Instämmer till stor del 28%
Instämmer helt 31%
Jag får lön för all den tid som jag arbetar
Instämmer inte alls 21%
Instämmer till viss del 25%
Instämmer till stor del 21%
Instämmer helt 33%
Arbetsmiljö
Jag har balans mellan arbete och fritid
Instämmer inte alls 17%
Instämmer till viss del 38%
Instämmer till stor del 27%
Instämmer helt 18%
Jag har en rimlig arbetsbelastning
Instämmer inte alls 23%
Instämmer till viss del 35%
Instämmer till stor del 26%
Instämmer helt 16%
Jag arbetar ofta mer än 40h/v, även efter kompensationsledighet
Instämmer inte alls 10%
Instämmer till viss del 17%
Instämmer till stor del 23%
Instämmer helt 51%
Mina jourpass har blivit tyngre/stressigare under mitt arbetsliv
Instämmer inte alls 9%
Instämmer till viss del 25%
Instämmer till stor del 23%
Instämmer helt 42%
Min arbetsmiljö påverkar patientsäkerheten negativt
Instämmer inte alls 11%
Instämmer till viss del 19%
Instämmer till stor del 29%
Instämmer helt 41%
Jag funderar på att lämna min arbetsplats på grund av arbetsmiljön
Instämmer inte alls 20%
Instämmer till viss del 21%
Instämmer till stor del 24%
Instämmer helt 35%
Det är viktigt att tid avsätts/garanteras för fortbildning
Instämmer inte alls 0%
Instämmer till viss del 2%
Instämmer till stor del 8%
Instämmer helt 89%
Chefskap
Det är viktigt för mig att den som leder verksamheten är läkare
Instämmer inte alls 4%
Instämmer till viss del 13%
Instämmer till stor del 28%
Instämmer helt 54%
Vårdens kvalitet påverkas positivt av att den som leder verksamheten är läkare
Instämmer inte alls 2%
Instämmer till viss del 11%
Instämmer till stor del 24%
Instämmer helt 62%
Arbetsplatsens attraktivitet ökar om den som leder verksamheten är läkare
Instämmer inte alls 3%
Instämmer till viss del 14%
Instämmer till stor del 26%
Instämmer helt 58%
Jag är intresserad av att ta en chefsbefattning med personalansvar
Instämmer inte alls 20%
Instämmer till viss del 28%
Instämmer till stor del 24%
Instämmer helt 28%