fbpx

info Information om covid-19: Vi bevakar händelseutvecklingen och uppdaterar kontinuerligt vad som gäller för dig som läkare.

Här hittar du frågor och svar om bastjänstgöring för läkare


Bastjänstgöringen ska vara en gemensam introduktion för samtliga läkare, oavsett utbildningsland, som vill påbörja sin specialiseringstjänstgöring, ST, i Sverige. Läkarförbundet anser att bastjänstgöringen ska vara målstyrd och att läkaren ska ges möjlighet att tjänstgöra inom samtliga specialiteter, med krav på obligatorisk tjänstgöring inom primärvård och akutsjukvård.

Separat del av läkarnas specialiseringstjänstgöring

Bastjänstgöringen ska vara ett första obligatoriskt och fristående moment inom ramen för läkarnas ST. Anställningen som BT-läkare ska vara en separat tidsbegränsad anställning

Extern kvalitetsgranskning

Läkarförbundet anser att BT-tjänstgöringen ska, precis som dagens ST, kvalitetsgranskas av en extern aktör som inte har ekonomiska, administrativa eller organisatoriska kopplingar till vårdgivaren. Att göra extern kvalitetsgranskning till ett krav är nödvändigt för att säkerställa hög utbildningskvalitet och i längden hög läkarkompetens, samt att förhindra att ekonomiska skäl påverkar huvudmännens benägenhet att kvalitetsgranska. En granskning och utvärdering av BT möjliggör även transparenta jämförelser mellan vårdgivare.

Dimensionering

För att staten ska kunna ta ett tydligare ansvar för kompetensförsörjningen av läkare behövs en arena för samarbete och diskussion. Frågor som berör dimensionering, geografisk spridning, innehåll och kvalitet av både BT-tjänstgöringen och ST-tjänstgöringen behöver diskuteras i samma råd. Läkarförbundet anser att det är staten som har huvudansvaret för att dimensioneringen av BT-tjänster är tillräcklig i förhållande till antalet läkare som väljer att specialisera sig i Sverige.

Läkarstudent under bastjänstgöring ler mot kameran

Målstyrd utbildning

Bastjänstgöringen ska vara en målstyrd utbildningen med fokus på klinisk och patientnära tjänstgöring. Det är också viktigt att det blir en progression och samstämmighet mellan examensmålen för den nya läkarutbildningen, lärandemålen för bastjänstgöringen och specialiseringstjänstgöringen.

Vad vill Läkarförbundet inom hälso- och sjukvårdspolitik?

Vad Läkarförbundet vill inom utbildnings- och forskningspolitik

Jag vill söka i kunskapsbanken

Råd & Stöd är namnet på Läkarförbundets kunskapsbank där du hittar den bästa rådgivningen inom lön, pension, avtalsfrågor med mera.

Till Råd och stöd

Jag vill söka bland vanliga Frågor och svar

De vanligaste frågorna som medlemmar ställer till oss har vi samlat på ett ställe, tillsammans med svaren. Hittar du inte svaret på din fråga, kan du ställa den via “Fråga oss”-knappen på sidan.

Till Frågor och svar

Jag vill ha hjälp med fackliga och juridiska frågor

Kontakta medlemsrådgivningen och få kvalificerade råd om allt som rör din anställning.

08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Måndag–torsdag kl 9–16, fredag kl 9–13

Kontakta din lokalförening
Din lokalförening kan ge svar på frågor som rör din anställning på den ort du arbetar.

Hitta förening

Jag vill bli medlem i Läkarförbundet

Om något händer får du personlig rådgivning och experthjälp. Du får också möjlighet att påverka ditt arbetsliv som läkare. En enda del av medlemskapet kan tjäna in hela årsavgiften.

Bli medlem