Hoppa till innehåll

Årsmöte

Årsmöte

Kallelse till årsmöte 2022 för Västerbottens Läns Läkareförening
Tid
Tisdagen den 14 juni, vi bjuder på lättare förtäring från kl 17 och startar mötet kl 17.30
Plats
Bärnstenssalen, NUS, Havsörnen, Lycksele lasarett, lokal i Skellefteå meddelas senare, samt digitalt via Teams.
Några dagar före mötet skickar vi teams-länk till anmälda deltagare, handlingar till årsmötet laddas upp på hemsidan före mötet.
Dagordning för årsmötet
1. Val av mötesordförande
2. Val av mötessekreterare
3. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
4. Mötets behöriga utlysande
5. Fastställande av röstlängd
6. Fastställande av föredragningslista
7. Verksamhetsberättelse
8. Ekonomisk redovisning
9. Revisorernas berättelse
10. Ansvarsfrihet för styrelsen
11. Motioner
12. Verksamhetsplan, budget för 2022 inkluderande redovisning av uppdrag från revisorerna
13. Fastställande av årsavgift
14. Val av styrelse
15. Val av revisorer
16. Val av valberedning inklusive sammankallande
17. Val av ombud till Sveriges Läkarförbunds fullmäktige samt ersättare för dessa
18. Övriga frågor

Anmäl ditt deltagande och ange fysiskt deltagande samt ort eller digitalt närvarande samt önskemål om specialkost senast den 7 juni till vlf@slf.se.
Vill du nominera till styrelsen gör du det genom att kontakta Maria Örnberg Thorén, maria.ornberg@regionvasterbotten.se, sammankallande i valberedningen. Motioner skall ha inkommit till vlf@slf.se senast den 31 maj.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Personlig rådgivning
  2. Bästa lönestatistiken för läkare
  3. Unika försäkringar