Hoppa till innehåll

Extra ersättningar

Vinterersättningar och extraersättning för läkare på IVA
Regionen har genom ensidiga arbetsgivarbeslut fattat beslut om extra ersättningar som kan ges relaterade till belastning orsakad av Covid från den 1/12-10/1. Ersättning kan ges för både flyttad semester, extra jourer och arbete under beviljad jourkompledighet.

Förvaltningarna har även möjlighet att ge läkarna dubbel ersättning för femte jouren på IVA-avdelningarna, om sjukhuset är i stabsläge, och från fjärde jouren om sjukhuset är i beredskapsläge.

Det är förvaltningschef som tar beslut om att tillämpa de ensidiga arbetsgivarbesluten.

Läs Regionens beslut i sin helhet här:

Särskilda ersättningar med anledning av belastningen i vården

Storhelgsersättning
Läkarföreningen har ett lokalt kollektivavtal med VGR som ger en höjd kompensation för arbetad tid under jour och beredskap under storhelger. Faktorn höjs från 2,0  enligt specialbestämmelserna för läkare, till 2,7 och gäller för arbetad tid under jour och beredskap under julafton och nyårsafton från kl. 08:00 till kl. 8:00 dag efter afton till. Den uppräknade faktorn beräknas utifrån den faktiska arbetstiden och utbetalas i pengar.

 

 

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Personlig rådgivning
  2. Bästa lönestatistiken för läkare
  3. Unika försäkringar