Hoppa till innehåll

Semester

Uppdaterad 210506
Information om rådande semestersituation.

Särskilda semesterersättningar sommaren 2021

Särskilda ersättningar under sommaren 2021

Semester

Som en följd av covid-19 har många medlemmar under året inte haft möjlighet att ta ut semesterdagar i den utsträckning som de har önskat. Med anledning av pandemins påverkan på semester har VGLF och VGR tecknat ett kollektivavtal som gör det möjligt för enskilda medarbetare att efter överenskommelse med chef spara upp till 40 semesterdagar. Detta gäller främst medlemmar som har arbetat på covidenheter. Även medlemmar som inte arbetat på covidenheter men som på grund av pandemin inte har kunnat ta ut semester enligt önskemål kan komma att omfattas av kollektivavtalet. En bedömning ska göras i varje enskilt fall. Medarbetare som tecknat överenskommelse om att spara semesterdagar i enlighet med avtalet kommer att kunna ta ut de överskjutande tio dagarna under en tvåårsperiod så att hen inte har fler än 30 sparade dagar den 31 december 2022. För de dagar som den 1 januari 2023 överstiger 30 utges semesterlön.

Utöver sparande av semesterdagar finns även en möjlighet enligt kollektivavtalet (AB) att omvandla semesterdagar till semestertimmar. Utgångspunkten är att detta görs i anslutning till en begärd ledighet, och att semestertimmar används för ledighet del av dag. Vid årets slut kan också sparad semester överstigande 25 dagar omvandlas till semestertimmar. Taket för max antal sparade semestertimmar är 180 timmar. Totalt sparat semestersaldo kan alltså uppgå till max 30 semesterdagar (eller 40 dagar enligt ovan nämnda Covid-undantag) och 180 semestertimmar.

Hela avtalet finns att läsa HÄR