Hoppa till innehåll

Covid-19 VGLF

Regional information till VGLF:s medlemmar rörande covid-19

Covidsmitta – arbetsskada

Det har under Covidpandemin rått varierande uppfattningar om i vilka situationer Covidsmitta kan betraktas som arbetsskada/-sjukdom. Regionen har fått arbeta om sina rutiner flera gånger. Arbetsmiljöverket har klargjort att de inte betraktar smitta mellan medarbetare som arbetssjukdom, däremot om man blivit smittad av en patient. Ofta kan det vara svårt att avgöra om det är en kollega eller patient man blivit smittad av.

Har man den minsta misstanke om att man blivit smittad av en patient ska man skriva ett ärende i MedControl Pro. Chefen ska därefter anmäla till Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan. Kontrollera med din chef att detta verkligen blir gjort.

Vi är också försäkrade via AFA försäkring. I normalfallet betalar de bara ut ersättning om sjukdomen kvarstår mer än 180 dagar. Detta kan dock komma att ändras. Vi rekommenderar därför alla att även anmäla till AFA försäkring, även om de inte handlägger Covidsmitta i dagsläget.

Även om smitta mellan medarbetare inte betraktas som arbetsskada så ska ingen riskera att bli smittad på jobbet – chefen har ansvar för att minimera smittriskerna genom att undvika trängsel i till exempel personalrum och vid möten. Kanske ta morgonmötet via Skype? Om detta inte fungerar på din arbetsplats – prata med chefen och/eller det fackliga ombudet/skyddsombudet.

Christina Sjöberg, 

Ordförande, Saco-VG, Huvudskyddsombud, styrelseledamot, Västra Götalands läkarförening, Huvudskyddsombud, andre vice ordförande, Sektion SU, Överläkare Geriatrik Mölndal, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 

Rekommendationer covid-19

Sammanfattning + rekommendationer covid-19 VGLF 200415