Hoppa till innehåll

Välkommen Elin Ekdahl!

Den 24 mars valdes AT-läkaren Elin Ekdahl in i Västra Götalands läkarförenings styrelse. Bland hennes hjärtefrågor finns villkoren för yngre läkare och att arbeta för högre löner i hela regionen.

Sveriges Radio P4 Sjuhärad den 24 februari i år. Elin Ekdahls röst är tydlig när hon delar med sig av den stora oro som unga läkare känner att inför – mot IVO:s rekommendationer – lämnas ensamma på akutmottagningar nattetid. Att före eller under AT tvingas att fatta beslut om till exempel svårt självmordsbenägna patienter kan i värsta fall få alvarliga konsekvenser.

Några veckor senare, 22 mars, intervjuas Elin Ekdahl återigen av Sveriges radio. Den här gången handlar det om bristen på AT-platser. I Västra Götaland tvingas nyutbildade läkare i genomsnitt att vänta ett år för att få göra AT. Det skapar stress och otrygghet och påverkar långsiktigt tillgången på specialistläkare i regionen.

  • Det är ju tråkigt när man har lagt så stor del av sitt liv på att utbilda sig och så sviker systemet så att man inte kan komma framåt, säger hon.

Att Elin Ekdahl är engagerad och känner starkt för såväl sina patienter som för sin profession och för den egna och kollegernas arbetsmiljö och villkor går inte att ta miste på. Ett engagemang som Elin nu tar med sig in i Västra Götalands läkarförenings styrelse. Sedan tidigare är hon ordförande i SYLF Södra Älvsborg och sitter i styrelsen för Sektion SÄS. På VGLF:s fullmäktige den 24 mars valdes hon in som ledamot i den regionala styrelsen.

Elin Ekdahl är 27 år och uppväxt på Öckerö. I dag är hon AT-läkare på Södra Älvsborgs sjukhus i Borås. Att bli läkare var dock inte någon självklarhet.

  • Min mamma är undersköterska och hon var helt säker på att jag också skulle in i vården, men jag sa aldrig, för jag hade hört om arbetsmiljön. Därför sökte jag först till Chalmers där jag gick i ett och ett halvt år med målet att arbeta inom läkemedelsindustrin och hjälpa människor på det sättet. Efter ett tag insåg jag dock att det var för mycket ekonomi och mindre medmänsklighet, och att det inte riktigt kändes så roligt som jag hade hoppats. Så jag spontansökte till Sahlgrenska akademin och kom in. Jag har inte ångrat det beslutet en enda dag, berättar Elin.

Hon tog examen från läkarutbildningen 2020 och kom ut mitt i pandemin.

  • Det var roligt att äntligen vara klar men samtidigt utmanande att börja jobba i skyddsutrustning i en miljö som präglades av osäkerhet, nya rutiner och med en sjukdom ingen visste hur man skulle behandla. Efter många år på universitetet tror man att man lär sig så mycket, och det har man, men samtidigt kände man sig hjälplös.

Elin Ekdahl arbetade under ett halvår på medicinkliniken och akuten på Östra sjukhuset i Göteborg. I februari förra året påbörjade hon sin AT i Borås och i september får hon sin legitimation. Vad det blir sedan är inte helt klart, men anestesi är det som lockar mest just nu.  

  • Jag stannar gärna och gör min ST på SÄS. Jag trivs jättebra här och mycket är jättebra även om det så klart finns utrymme för förbättring. Inte minst när det kommer till arbetsmiljön.

Som läkare tycker hon att det allra bästa med professionen är att få möta människor och utifrån deras behov och livssituation kunna hjälpa, lindra och stödja. En annan rolig del av yrket är att få samspela med andra, både läkare och annan vårdpersonal.

  • Teamarbetet inom vården är fantastiskt!

Allra svårast upplever hon å andra sidan att det är att ibland hitta lösningar som verkligen fungerar för den enskilda individen, samtidigt som man måste anpassa sig till vårdens begränsade förutsättningar. En upplevelse som hon delar med många kolleger.

Det är också tufft menar Elin, särskilt som yngre läkare i början av karriären, är att hitta en lagom nivå på engagemanget.

  • Det är lätt att bli känslomässigt investerad i varje patient och jag tycker att det är en svår balansgång. I början sögs jag in väldigt mycket och varje patientmöte väckte starka känslor och tankar som höll sig kvar. Och man måste känna för patienterna, för att inte tappa all empati. Men man måste också vara medveten om sig själv och sätta gränser, annars kommer man inte att orka.

På frågan om hur hon ser på sjukvårdens organisation och utveckling och vad som skulle behöva göras där svarar Elin Ekdahl att hon tror det krävs en nationell samordning av vården. Hon konstaterar också att sjukvården kan vara ganska fyrkantig, särskilt på de större enheterna. Det saknas en flexibilitet för patienterna, som sällan går att stoppa i just fack.  

  • Om det fanns en större vilja och kapacitet att hjälpas åt mellan verksamheterna skulle man inte behöva uppfinna hjulet gång på gång och vården skulle bli bättre.

Det fackliga engagemanget har Elin med sig från studenttiden. Då handlade det om att påverka läkarutbildningen, nu har fokus skiftat lite även om utbildningsfrågorna fortfarande ligger henne varmt om hjärtat. Som den yngsta ledamoten i VGLF:s styrelse kommer hon kunna bidra med ett särskilt perspektiv på de nyutbildade läkarnas situation.

Det är en grundläggande fråga att kunna behålla de läkare som utbildas i Göteborg i regionen och att det inte bildas flaskhalsar där de som vill göra AT tvingas vänta allt för länge. Lika viktigt är det att lönerna för läkare i början av karriären inte ligger orimligt lågt. Dessutom har unga läkare rätt att kunna känna trygghet i att de finns en äldre erfaren kollega att bolla med och att de till exempel inte lämnas ensamma på en akutmottagning nattetid. Precis så som Elin Ekdahl klokt slog fast i intervjun med Sveriges radio.

Välkommen till VGLF:s styrelse Elin!

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Personlig rådgivning
  2. Bästa lönestatistiken för läkare
  3. Unika försäkringar