Basfakta

Tjänstgöringslängd
19 mån
Antal AT-block (per ansökningsperiod)
3 st
Ingångslön
3900€ Motsvarar cirka 45 000 kronor
AT-ranking
Ingen
Forskar-AT
Nej
Special-AT
Nej
Upptagningsområde
ca 30 000
Söktryck
90
Ålands centralsjukhus

Postadress:
Ålands hälso- och sjukvård
PB 1055
AX-22111 MARIEHAMN, Åland

Växel: +358 18 5355
Fax: +358 18 538661
Kontakt via e-post

AT-ranking 2023
Presenteras i samarbete med SYLF
Ingen AT-ranking

Övriga kriterier

Tjänstgöringsavsnitt

Introduktion 1 mån

medicin 4,5 månader

kirurgi 4,5 månader

psykiatri 3 månader

allmänmedicin 6 månader

Ansökningskrav

Läkarexamen. Endast sökande med läkarexamen från Sverige kan antas.

Introduktion

4 veckors introduktion: 2 veckor på medicinavdelning, 2 veckor på akuten. Därutöver två introduktionsveckor i Uppsala.

Utbildning

Introduktionsveckor på Akademiska sjukhuset. Seminariedagar 4 gånger per termin med föreläsare från Uppsala. Föreläsningar 1-2 tim/vecka. Därutöver en extern kurs om högst 5 dagar.

Forskning

Nej

Jourer

På akutmottagningen under medicin- och kirplacering. Efter introduktion kvälls- helg- och nattjourer som är obligatoriska för alla AT-läkare. Bra bakjoursstöd!

I psykiatrin beredskapsjourer med bakjoursstöd.

I primärvården helgjourer kl 09.00-16.00. I övrigt beredskapsjourer med bakjoursstöd.
Möjlighet att fortsatt delta i jour på akutmottagningen också under psykiatri- o primärvårdsplaceringarna.

Handledare

Alla har handledare som är specialistkompetenta. En handledare per block med studierektor som huvudhandledare.

Studiepott

Nej, men en extern kurs om 5 dagar beviljas.

Ledighet inför AT-tenta

Ja, 4 dagar

Deltagande i AT-stämma

Ja, betald ledighet

Möjlighet att fortsätta med ST

Ja, inom allmänmedicin. Viss möjlighet inom andra specialiteter, men omfattande ”randning” på finska eller svenska fastlandet krävs.

Bostad

Arbetsgivaren har bostadsförmedling.

Ersättning vid pendling

Nej

Medflyttarservice

Barnomsorg

Platsgaranti finns inom barnomsorgen

Annat

Ingångslönen är 3901€ vilket i dagsläget motsvarar 44500Kr

 

Kontakt

Caroline Bergquist, AT-studierektor
Kontakt via e-post