Allmäntjänstgöringen (AT) kompletterar grundutbildningen med praktiska erfarenheter som krävs för alla läkare oavsett yrkesinriktning. Allmäntjänstgöring leder fram till legitimation.
Du kan få läkarlegiti­ma­tion efter AT och avklarat AT-prov.

AT-läkarna ska delta i vardagssjukvård med tonvikt på akutsjukvård och har rätt till handledning av specialistkompetent läkare. AT är minst 18 månader och högst 2 år.

Övergripande om allmäntjänstgöring AT

När kan jag börja allmäntjänstgöring AT?
Du måste vara helt klar med din grundutbildning och ha tagit ut ditt examensbevis innan du påbörjar AT.

Hur mycket tid för studier har jag rätt till?
Det är inte definierat hur mycket tid som bör avsättas till studier. Läkarförbundet rekommenderar att en halv dag per vecka går till teoretiska studier. I föreskriften för allmäntjänstgöring står det att AT-läkaren ska bedriva teoretiska studier och delta i kompletterande utbildning i form av kurser, konferenser och liknande.

Innan jag började AT arbetade jag som underläkare. Kan jag räkna in det i min AT?
Nej, tyvärr. AT måste göras på ett blockförordnande och det går inte att tillgodoräkna sig tidigare tjänstgöringar.

Innehållet i allmäntjänstgöringen
AT ska bestå av utbildning samt läkararbete under professionellt ansvar. AT ska ge klinisk träning och introduktion i arbetslivet samt tillfälle till både yrkesmässig och personlig utveckling.

AT ska vara minst 18 månader. De flesta AT-block är idag 21 månader.

  • Minst 9 månader fördelade mellan a) invärtesmedicinska specialiteter, inklusive barn- och ungdomsmedicin och b) opererande specialiteter. Tjänstgöringen inom respektive grupp (a och b) måste omfatta minst 3 månader.
  • Minst 3 månader inom psykiatri, inklusive barn- och ungdomspsykiatri.
  • Minst 6 månader inom allmänmedicin. Tjänstgöringen i allmänmedicin ska alltid ligga sist i blocket.

AT-läkarna ska delta i vardagssjukvård med tonvikt på akutsjukvvård och tjänstgöringen ska ske under personlig handledning av specialistkompetenta läkare.

AT är målstyrd. Det innebär att innehållet i utbildningen ska svara mot de mål som Socialstyrelsen fastställt för kunskaper, färdigheter och förhållningssätt.
Allmäntjänstgöringen AT avslutas med AT-prov.

Du kan läsa mer om AT på Läkarförbundets sidor

Att söka allmäntjänstgöring AT

Konkurrensen om AT-blocken är större i universitetsstäderna än på mindre orter.
Några tips inför din ansökan:

  • Kontakta gärna personalsekreterare eller studierektor innan du skickar in ansökan – det är bra att visa intresse.
  • Gör dig känd på sjukhuset redan före din ansökan t ex genom sommarvikariat eller externplaceringar under grundutbildningen.
  • Om du är angelägen om att få en AT-tjänst på ett sjukhus där du vet att det är svårt att få AT, var tillgänglig innan AT ska tillsättas/tillträdas. Sena återbud förekommer.

Jämför
AT skiljer sig åt mellan olika sjukhus och landsting. Upplägg, utbildningskvalitet, lön och handledning är några av alla faktorer som kan variera. AT-guiden och AT-SPUR är verktyg för dig som vill ta reda på mer om de olika blocken. Besök även AT-mässan på din utbildningsort.

AT-SPUR
SPUR inspekterar AT-utbildande enheter för att kartlägga allmäntjänstgöringens struktur och process. LIPUS AB samordnar och sköter administrationen runt inspektionerna. Resultatet från inspektionerna kan hjälpa dig att få en bild av utbildningen. Du kan också kontakta respektive sjukhus för att få en fylligare rapport.

Läs mer på Lipus webbplats

AT-mässor
På Sveriges läkarförbund Students AT-mässor har du en unik chans att hitta din kommande AT-placering. På plats finns AT-rekryterare och representanter från flera arbetsgivare runt om i Sverige. Läkarförbundet informerar om AT och om dina villkor ute på arbetsplatsen. Vi berättar också om hur Läkarförbundet kan stötta dig som nyexaminerad läkare. I början av varje termin besöker vi alla studieorter. Läs mer på Studenternas webbplats.

Schysst rekrytering

Syftet med Schysst Rekrytering! är att du som söker AT skall veta vad du ska lyfta fram i din ansökan, och kunna rikta den dit du kan förvänta dig rättvis behandling.

Varje år ger vi alla AT-chefer möjligheten att nominera sin ort till utmärkelsen genom att beskriva hur rekryteringsprocessen är strukturerad. Vi bedömer orterna utifrån definierade kriterier, och låter dessutom respektive lokalavdelning värdera om rekryteringsprocessen är rättvis.

Läs mer om Schysst rekrytering på SYLFs webbplats!


Eventuella frågor eller ändringar gällande denna sida mailas till AT-guiden.

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används, men framför allt för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Här kan du läsa mer om cookies.