AT-guiden är en webbplats från Läkarförbundet där vi samlar nyttig information för dig som ska söka AT. Vi uppdaterar informationen inför varje AT-ansökningsperiod och det är sjukhusen själva som tillhandahåller informationen. Längst ner på varje sida anges datum då sidan senast uppdaterades.

AT skiljer sig åt mellan olika sjukhus och regioner. Upplägg, utbildningskvalitet, lön och handledning är några av alla faktorer som kan variera. AT-guiden är ett verktyg för dig som vill ta reda på mer om och jämföra de olika AT-orterna.

Du kan läsa mer om AT på Läkarförbundets sidor

AT-SPUR

AT-SPUR är en modell för kvalitetsgranskning av läkarnas AT. Syftet med granskningen är att AT-läkarna ska erbjudas en likartad och jämn utbildning oavsett på vilket sjukhus i landet utbildningen bedrivs. LIPUS AB samordnar och sköter administrationen runt inspektionerna.

Läs mer på Lipus webbplats

AT-mässor

På Sveriges läkarförbund Students AT-mässor har du en unik chans att hitta din kommande AT-tjänst. På plats finns AT-rekryterare och representanter från många arbetsgivare runt om i Sverige. Läkarförbundet informerar om AT och om dina villkor ute på arbetsplatsen. Vi berättar också om hur Läkarförbundet kan stötta dig som nyexaminerad läkare. I början av varje termin besöker vi alla studieorter.

Läs mer på Sveriges läkarförbund Students webbplats

Schysst rekrytering

Syftet med Schysst Rekrytering! är att du som söker AT skall veta vad du ska lyfta fram i din ansökan, och kunna rikta den dit du kan förvänta dig rättvis behandling.

Varje år ger SYLF alla AT-chefer möjligheten att nominera sin ort till utmärkelsen genom att beskriva hur rekryteringsprocessen är strukturerad. SYLF bedömer orterna utifrån definierade kriterier, och låter dessutom respektive lokalavdelning värdera om rekryteringsprocessen är rättvis.

Läs mer om Schysst rekrytering på SYLFs webbplats

AT-rankingen

SYLFs AT-ranking bygger på en webbaserad enkät som varje år distribueras via mejl till delar av SYLF:s medlemskår. Enkäten består av ett antal huvudfrågor fördelade i block efter bakgrundsvariabler. Varje sjukhus får ett snittpoäng utifrån hur respondenterna svarat.

Läs mer om årets AT-ranking på SYLFs webbplats


Eventuella frågor eller ändringar gällande denna sida mailas till AT-guiden.