fbpx

info Information om covid-19: Vi bevakar händelseutvecklingen och uppdaterar kontinuerligt vad som gäller för dig som läkare.

Grundläggande principer

Sveriges läkarförbund, dess dotterbolag och delföreningar förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet. Vi redovisar våra grundläggande åtaganden i vår integritetspolicy. Du ska alltid känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi gör allt vi kan för att skydda dem från obehöriga. All behandling av personuppgifter sker utifrån bestämmelserna i den svenska integritetsskyddslagstiftningen.

Personuppgiftsansvar

Sveriges läkarförbund är personuppgiftsansvarig enligt Dataskyddsförordningen för de personuppgifter som vi hanterar inom förbundet. Observera att dotterbolagen och delföreningarna är personuppgiftsansvarig de personuppgifter som hanteras inom ramen för deras respektive verksamhet. Genom ett inbördes arrangemang har Sveriges läkarförbund det praktiska ansvaret även för de flesta delföreningar.

Om du har frågor om behandlingen av personuppgifter inom Sveriges läkarförbund kan du vända dig till vårt Dataskyddsombud via e-post eller telefon.

Maximillian Schönhausen
070-790 34 33
Kontakt via e-post

Insamling av information

De flesta uppgifter vi har om dig får vi direkt från dig. Det rör sig om personnummer, bostadsadress och kontaktuppgifter med mera. Vi hämtar också uppgifter från offentliga register för att komplettera och uppdatera informationen om dig, så som folkbokföringen, Socialstyrelsens register över utfärdade legitimationer för läkare till exempel.

Cookies

En cookie-fil är en text som placeras i din dators, telefons eller surfplattas hårdvara, om du godkänner det. Sveriges Läkarförbund och dess dotterbolag använder cookie-filer för att anpassa innehåll och annonser, erbjuda funktioner i sociala medier och analysera trafik till webbplatsen. Du kan ange om du accepterar cookies i inställningarna för din webbläsare.

Hur länge finns uppgifterna kvar?

Vi behåller dina personuppgifter så länge de behövs för att vi ska kunna fullgöra vårt uppdrag gentemot dig, och det som följer av lagstiftning.

Säkerhet

Sveriges Läkarförbund och dess dotterbolag skyddar dina personuppgifter genom tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. Eftersom uppgift om tillhörighet till en facklig organisation är en känslig personuppgift, och eftersom läkaryrket i flera delar av världen är särskilt utsatt, tar förbundet säkerhetsfrågor på stort allvar och de flesta av våra säkerhetslösningar går bortom lagens krav.

För det fall något inträffar som gör att information om dig hamnar i obehöriga händer, meddelar vi dig omedelbart.

Användning av informationen

Sveriges Läkarförbund och dess delföreningar använder den information som du har lämnat för att kunna bevaka och främja dina intressen på arbetsmarknaden, i ditt yrke och din utbildning. Vi kan i samma syften komma att kontakta dig för medlemsundersökningar.

Sveriges Läkarförbund, dess dotterbolag och delföreningar kommer aldrig att sända uppgifter om dig vidare till någon annan, annat än om detta följer av lagstiftning, utom om du uttalat ber oss att göra det.

Rättelse och insyn

Sveriges Läkarförbund, dess dotterbolag och delföreningar är beroende av att all den information som vi behandlar ska vara korrekt. Detta gäller givetvis även de personuppgifter vi samlar in. För den händelse någon uppgift visar sig felaktig rättar vi den.

Du har rätt att ta del av de uppgifter som vi registrerat om dig. Om du vill ta del av dessa uppgifter eller har andra frågor rörande vår behandling av personuppgifter ber vi dig kontakta oss.

Jag vill söka i kunskapsbanken

Råd & Stöd är namnet på Läkarförbundets kunskapsbank där du hittar den bästa rådgivningen inom lön, pension, avtalsfrågor med mera.

Till Råd och stöd

Jag vill söka bland vanliga Frågor och svar

De vanligaste frågorna som medlemmar ställer till oss har vi samlat på ett ställe, tillsammans med svaren. Hittar du inte svaret på din fråga, kan du ställa den via “Fråga oss”-knappen på sidan.

Till Frågor och svar

Jag vill ha hjälp med fackliga och juridiska frågor

Kontakta medlemsrådgivningen och få kvalificerade råd om allt som rör din anställning.

08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Måndag–torsdag kl 9–16, fredag kl 9–13

Kontakta din lokalförening
Din lokalförening kan ge svar på frågor som rör din anställning på den ort du arbetar.

Hitta förening

Jag vill bli medlem i Läkarförbundet

Om något händer får du personlig rådgivning och experthjälp. Du får också möjlighet att påverka ditt arbetsliv som läkare. En enda del av medlemskapet kan tjäna in hela årsavgiften.

Bli medlem