fbpx

info Information om covid-19: Vi bevakar händelseutvecklingen och uppdaterar kontinuerligt vad som gäller för dig som läkare.

God läkaretik

Relationen mellan läkare och patient kräver ansvar och ger upphov till många etiska överväganden. Vad innebär god läkaretik, och hur regleras den?
Råd och stöd

Kränkande uttalanden mot läkare

Det förekommer att enskilda läkare utsätts för kränkande uttalanden av patienter eller anhöriga. Det kan ske till exempel vid ett direkt samtal, via mejl eller genom uttalanden på nätet.
Råd och stöd

Lokala etikarbetsgrupper

I landsting, på sjukhus, enskilda kliniker och i andra vårdsammanhang finns mer eller mindre formaliserade ”etikråd”, ”etikgrupper”, ”etikforum”, ”etiknätverk”, med mera. Svenska Läkaresällskapet och Sveriges läkarförbund ser i grunden positivt på dessa …
Råd och stöd

Läkarförbundets etiska regler

Vilka principer bör vägleda läkargärningen? Läkarförbundets etiska regler innehåller grundläggande värderingar inom den medicinska etiken.
Råd och stöd

Läkarförbundets marknadsföringsregler

Marknadsföringsreglerna har sin grund i Läkarförbundets etiska regler. I de etiska reglerna finns de grundläggande värderingarna inom den medicinska etiken. Där anges bland annat att läkare ska avhålla sig från påträngande marknadsföring …
Råd och stöd

Omskärelse av pojkar

Frågan om omskärelse av pojkar har länge varit omdebatterad både i Sverige och i andra länder. Etik- och ansvarsrådet (EAR) anser att målet är att icke medicinskt motiverad omskärelse utan föregående samtycke …
Råd och stöd

Oskuldsintyg och oskuldsoperationer

Myten om mödomshinnan lever kvar. Det finns en felaktig föreställning om att vaginalöppningen täcks av en hinna som vid penetration brister och blöder. Däremot finns ett slemhinneveck som benämns slidkrans. Det går …
Råd och stöd

Samverkan mellan sjukvård och industri

Det är viktigt att läkare kan ha informationsutbyte och nära samverkan med läkemedels- och medicinteknisk industri. Men vilka former bör samarbetet ta för att garantera parternas oberoende ställning?
Råd och stöd

TV-serier om vård

Under senare år har svensk TV visat flera serier av dokumentär karaktär, där arbetet i hälso- och sjukvården skildrats. Denna typ av TV-serier kommer med all sannolikhet att fortsätta produceras och vara …
Råd och stöd

Vård av papperslösa

Lagen om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl.(2008) och lagen om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd (2013) reglerar landstingens skyldighet att erbjuda hälso- och …
Råd och stöd

WMA statement on boxing

World Medical Association (WMA) har antagit ett policy-dokument om boxning, WMA Statement on boxing.
Råd och stöd

World Medical Association

I en föränderlig värld ställs läkaretiken ständigt inför nya frågor, och idédebatten är kontinuerlig.
Råd och stöd

Jag vill söka i kunskapsbanken

Råd & Stöd är namnet på Läkarförbundets kunskapsbank där du hittar den bästa rådgivningen inom lön, pension, avtalsfrågor med mera.

Till Råd och stöd

Jag vill söka bland vanliga Frågor och svar

De vanligaste frågorna som medlemmar ställer till oss har vi samlat på ett ställe, tillsammans med svaren. Hittar du inte svaret på din fråga, kan du ställa den via “Fråga oss”-knappen på sidan.

Till Frågor och svar

Jag vill ha hjälp med fackliga och juridiska frågor

Kontakta medlemsrådgivningen och få kvalificerade råd om allt som rör din anställning.

08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Måndag–torsdag kl 9–16, fredag kl 9–13

Kontakta din lokalförening
Din lokalförening kan ge svar på frågor som rör din anställning på den ort du arbetar.

Hitta förening

Jag vill bli medlem i Läkarförbundet

Om något händer får du personlig rådgivning och experthjälp. Du får också möjlighet att påverka ditt arbetsliv som läkare. En enda del av medlemskapet kan tjäna in hela årsavgiften.

Bli medlem