Hoppa till innehåll

God läkaretik

Relationen mellan läkare och patient kräver ansvar och ger upphov till många etiska överväganden. Vad innebär god läkaretik, och hur regleras den?

Läkarrollens ansvar inom hälso- och sjukvården utformas genom lagar och förordningar, som kompletteras av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd.

God etik hos läkarkåren är en förutsättning för bra hälso- och sjukvård. Läkarförbundet arbetar löpande med etiska frågor i den kliniska vardagen, och med att sprida kunskap om nationella och internationella etiska regler. Förbundets arbete beskrivs kortfattat här.

Kontakta medlemsrådgivningen

För fackliga och juridiska frågor
08–790 35 10

måndag–torsdag 9.00–17.00
fredag 9.00–13.00

Skicka e-post

medlemsradgivningen@slf.se

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare