Hoppa till innehåll

Arbeta som läkare efter 65

Det är inte självklart att man vill sluta arbeta bara för att man fyller 65 – men kanske föredrar man mer flexibla arbetsformer. Hur länge kan man fortsätta? Vilka villkor gäller?

Tidigare kunde man tvingas sluta arbeta vid 67 år. Den 1 januari 2020 höjdes åldersgränsen till 68 år och den 1 januari 2023 höjs den till 69 år. Nu gäller en ny reglering med bland annat ett förenklat uppsägningsförfarande för arbetstagare som uppnått åldersgränsen. Som tillsvidareanställd har man alltid rätt att kvarstå i sin anställning till utgången av den månad man fyller 68 år.

Bestämmelsen är tvingande till arbetstagarens förmån och inte möjlig att avtala bort.

Av den nya lydelsen framgår att det inte som tidigare krävs saklig grund vid uppsägning av en arbetstagare som uppnått åldersgränsen. Om arbetsgivaren inte avslutar anställningen fortsätter den automatiskt. En arbetstagare som uppnått åldersgränsen har en månads uppsägningstid.

Förhandla när du fyller 66

Det kalenderår du blir 66 minskar arbetsgivarens kostnad för dig; de sociala avgifterna blir lägre, och kostnaden för den premiebestämda tjänstepensionen kan upphöra. Det är ett bra tillfälle att förhandla om anställningsvillkoren.

Råd och information

I skriften ”Arbete efter 65 års ålder” finns mer information. Du kan också ställa frågor till medlemsrådgivningen.

Kontakta medlemsrådgivningen

För fackliga och juridiska frågor
08–790 35 10

Sommarschema from 17 juni:
måndag–torsdag 9.00–15.00
fredag 9.00–13.00

Ordinarie öppettider:
måndag–torsdag 9.00–17.00
fredag 9.00–13.00

Skicka e-post

medlemsradgivningen@slf.se