Hoppa till innehåll

Grundutbildning

Utbildningens längd och innehåll

Från och med hösten år 2021 omfattar det svenska läkarprogrammet 360 högskolepoäng, vilket motsvarar sex års heltidsstudier. Det sexåriga läkarprogrammet leder fram till läkarexamen och är legitimationsgrundande.

Studenter som påbörjade sin läkarutbildning våren år 2021 eller tidigare går ett läkarprogram som omfattar 330 högskolepoäng, vilket motsvarar 5,5 år.

Målen för läkarutbildningen regleras i högskoleförordningen, men universiteten bestämmer själva hur och på vilket sätt målen ska nås. Därför ser läkarutbildningarna lite olika ut och har olika upplägg vid olika universitet.

Läkarutbildningen är både teoretisk och praktisk. En stor del av läkarutbildningen består av klinisk praktik ute i sjukvården.

Var kan jag läsa till läkare?

Läkarprogrammet finns på sju olika svenska universitet:

Det är också många som väljer att läsa till läkare utomlands, på olika engelskspråkiga läkarprogram i andra EU-länder. Du som studerat och fått läkarlegitimation i ett annat EU-land kan sedan ansöka om att få svensk läkarlegitimation hos Socialstyrelsen.

Hur svårt är det att komma in på läkarprogrammet?

Läkarutbildningen är väldigt populär och generellt krävs antingen höga betyg eller ett bra resultat på högskoleprovet för att bli antagen. Vissa universitet erbjuder dock även så kallade alternativa urval, där det läggs vikt vid andra faktorer än betyg eller högskoleprov.

Universitets- och högskolerådet (UHR) sammanställer antagningsstatistik.

Antagningsstatistik - Universitets- och högskolerådet (UHR)

Måste jag göra AT efteråt?

Om du går det 5,5-åriga svenska läkarprogrammet måste du göra AT för att få läkarlegitimation. Går du däremot det 6-åriga svenska läkarprogrammet behöver du inte göra AT efteråt, eftersom din utbildning är legitimationsgrundande.

Måste jag göra BT efteråt?

Du som går det sexåriga, legitimationsgrundande, läkarprogrammet omfattas av 2021 års regler för läkares specialiseringstjänstgöring. Det innebär att din specialiseringstjänstgöring kommer inledas med bastjänstgöring (BT). Läs mer om specialisttjänstgöring (ST).

Kontakta medlemsrådgivningen

För fackliga och juridiska frågor
08–790 35 10

måndag–torsdag 9.00–17.00
fredag 9.00–13.00

Skicka e-post

medlemsradgivningen@slf.se

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare