Hoppa till innehåll

Grundutbildning

Utbildningens innehåll

Grundutbildningen till läkare från och med hösten 2021 motsvarar 360 högskolepoäng (6 år) och leder fram till läkarexamen och är legitimationsgrundande. Målen för utbildningen regleras i högskoleförordningen – men respektive lärosäte bestämmer innehållet. Utbildningen ser därmed till viss del olik ut beroende på var i landet du studerar.

Läkarutbildningen delas upp i två delar. Den första inledande delen kallas för den prekliniska och innehåller främst grundvetenskaplig undervisning. Preklin omfattar de första fyra eller fem terminerna, beroende på vilket universitet du studera vid. Den andra avslutande delen kallas för den kliniska och innehåller främst praktisk utbildning i den kliniska verksamheten.

Ny legitimationsgrundande utbildning

Höstterminen 2021 startar den nya grundutbildningen för läkare. Den stora skillnaden mot dagens utbildning är att den förlängs med en termin och blir legitimationsgrundande. Det innebär att kravet på att genomföra allmäntjänstgöring, AT, för att erhålla legitimation inte gäller för den som genomgår den nya utbildningen. Förändringen av läkarnas grundutbildning är en del av en större reform. Parallellt med den nya grundutbildningen införs en ny bastjänstgöring, BT, som en första del av läkarnas specialiseringstjänstgöring, ST.

De som påbörjar den nya läkarutbildningen hösten 2021 samt läkare som inte har gjort svensk AT, och inte har påbörjat en ST före den 1 juli 2021, ska genomföra BT. De som genomfört AT i Sverige behöver inte göra BT för att påbörja en ST.

Mer information om den nya grundutbildningen  Mer information om BT 

Det äldre regelverket

De som påbörjat läkarutbildningen innan hösten 2021 och läser 11 terminer omfattas av det äldre regelverket. Omfattas du av det äldre regelverket behöver du fortfarande göra AT för att få legitimation.​

De som gjort eller kommer att göra AT i Sverige kan fortfarande specialisera sig det äldre regelverket (ST 2015). Detta gäller även de som påbörjat en ST före 1 juli 2021. ​ Även de läkare som omfattas av övergångsregler och kan gå på ST 2015 får naturligtvis specialisera sig enligt de nya reglerna.

Kontakta medlemsrådgivningen

För fackliga och juridiska frågor
08–790 35 10

Måndag–torsdag 9.00–17.00
Fredag 9.00–13.00

Skicka e-post

medlemsradgivningen@slf.se

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare