fbpx

info Information om covid-19: Vi bevakar händelseutvecklingen och uppdaterar kontinuerligt vad som gäller för dig som läkare.

Arbetsgivaren ska ta fram riktlinjer och rutiner för att förhindra sexuella trakasserier. I rutinerna bör det framgå hur arbetsgivaren ska agera om det ändå inträffar och vem detta ska anmälas till. Riktlinjer och rutiner ska följas upp och utvärderas av arbetsgivaren. Arbetsgivaren ska samverka med fackliga företrädare i detta arbete.

Vad ska du göra om du blir utsatt?

Lita på dina känslor

För det första: lita på dina känslor. Om du känner att något är fel så är det oftast det. Som anställd ska du inte behöva tåla sexistiska skämt, en sexistisk jargong eller trakasserier.

Sexuella trakasserier är uppträdanden av sexuell natur som kränker någons värdighet. De kan vara verbala, exempelvis ovälkomna skämt eller inviter, fysiska som ovälkommen beröring eller icke-fysiska, som en pornografisk bild.

Säg ifrån

Tydliggör i första hand för den som kränker dig att det är ovälkommet. Kan du inte säga ifrån till personen som kränker, ta upp det med din närmaste chef. Du kan också prata med ditt fackliga ombud eller skyddsombudet på arbetsplatsen.

Om det är chefen som har kränkt dig, vänd dig till chefens chef eller HR-avdelningen. Du kan också kontakta din fackliga lokalförening eller ringa till Läkarförbundets medlemsrådgivning.

Arbetsgivaren har en skyldighet att skyndsamt utreda, agera och vidta åtgärder så att trakasserierna upphör. Utredningsskyldigheten inträder direkt när du talat om att du blivit utsatt. Du har rätt att bli tagen på allvar och få stöd från arbetsgivaren. I samtalen med arbetsgivaren kan du ta med dig ett fackligt ombud.

Dokumentera

Dokumentera vad som händer och spara meddelanden som inte är ok. Det kan vara bra att veta att arbetsgivaren är skyldig att utreda vad som har hänt, även om inga bevis finns.

Om arbetsgivaren fastställer att en kränkning skett

Visar arbetsgivarens utredning att en kränkning har skett ska arbetsgivaren snarast vidta åtgärder för att trakasserierna ska upphöra.

Om arbetsgivaren inte gör något ska du vända dig till din lokalförening eller ring till Läkarförbundets medlemsrådgivning. Viktigt! Se till att du kan visa när du talade om för arbetsgivaren att du blivit utsatt.

Tänk på att även polisanmäla om du varit utsatt för sexuella övergrepp.

Tänk om jag förstör min karriär eller blir av med jobbet?

Det ska inte hända. Det finns ett repressalieförbud i diskrimineringslagen som innebär att den som påtalar eller anmäler trakasserier inte ska utsättas för någon bestraffning. Det gäller inte bara den som blivit utsatt utan också personer som sett eller hört talas om att trakasserier förekommer på arbetsplatsen.

Jag vill söka i kunskapsbanken

Råd & Stöd är namnet på Läkarförbundets kunskapsbank där du hittar den bästa rådgivningen inom lön, pension, avtalsfrågor med mera.

Till Råd och stöd

Jag vill söka bland vanliga Frågor och svar

De vanligaste frågorna som medlemmar ställer till oss har vi samlat på ett ställe, tillsammans med svaren. Hittar du inte svaret på din fråga, kan du ställa den via “Fråga oss”-knappen på sidan.

Till Frågor och svar

Jag vill ha hjälp med fackliga och juridiska frågor

Kontakta medlemsrådgivningen och få kvalificerade råd om allt som rör din anställning.

08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Måndag–torsdag kl 9–16, fredag kl 9–13

Kontakta din lokalförening
Din lokalförening kan ge svar på frågor som rör din anställning på den ort du arbetar.

Hitta förening

Jag vill bli medlem i Läkarförbundet

Om något händer får du personlig rådgivning och experthjälp. Du får också möjlighet att påverka ditt arbetsliv som läkare. En enda del av medlemskapet kan tjäna in hela årsavgiften.

Bli medlem