Hoppa till innehåll

Om du blir utsatt för sexuella trakasserier

Ingen ska behöva utsättas för sexuella trakasserier, repressalier eller förminskande beteende inom hälso- och sjukvården. Det är arbetsgivarens ansvar att se till att detta inte förekommer. När det väl händer är det arbetsgivarens ansvar att vidta åtgärder.

Arbetsgivaren ska ta fram riktlinjer och rutiner för att förhindra sexuella trakasserier. I rutinerna bör det framgå hur arbetsgivaren ska agera om det ändå inträffar och vem detta ska anmälas till. Riktlinjer och rutiner ska följas upp och utvärderas av arbetsgivaren. Arbetsgivaren ska samverka med fackliga företrädare i detta arbete.

Vad ska du göra om du blir utsatt?

Lita på dina känslor

För det första: lita på dina känslor. Om du känner att något är fel så är det oftast det. Som anställd ska du inte behöva tåla sexistiska skämt, en sexistisk jargong eller trakasserier.

Sexuella trakasserier är uppträdanden av sexuell natur som kränker någons värdighet. De kan vara verbala, exempelvis ovälkomna skämt eller inviter, fysiska som ovälkommen beröring eller icke-fysiska, som en pornografisk bild.

Säg ifrån

Tydliggör i första hand för den som kränker dig att det är ovälkommet. Kan du inte säga ifrån till personen som kränker, ta upp det med din närmaste chef. Du kan också prata med ditt fackliga ombud eller skyddsombudet på arbetsplatsen.

Om det är chefen som har kränkt dig, vänd dig till chefens chef eller HR-avdelningen. Du kan också kontakta din fackliga lokalförening eller ringa till Läkarförbundets medlemsrådgivning.

Arbetsgivaren har en skyldighet att skyndsamt utreda, agera och vidta åtgärder så att trakasserierna upphör. Utredningsskyldigheten inträder direkt när du talat om att du blivit utsatt. Du har rätt att bli tagen på allvar och få stöd från arbetsgivaren. I samtalen med arbetsgivaren kan du ta med dig ett fackligt ombud.

Dokumentera

Dokumentera vad som händer och spara meddelanden som inte är ok. Det kan vara bra att veta att arbetsgivaren är skyldig att utreda vad som har hänt, även om inga bevis finns.

Om arbetsgivaren fastställer att en kränkning skett

Visar arbetsgivarens utredning att en kränkning har skett ska arbetsgivaren snarast vidta åtgärder för att trakasserierna ska upphöra.

Om arbetsgivaren inte gör något ska du vända dig till din lokalförening eller ring till Läkarförbundets medlemsrådgivning. Viktigt! Se till att du kan visa när du talade om för arbetsgivaren att du blivit utsatt.

Tänk på att även polisanmäla om du varit utsatt för sexuella övergrepp.

Tänk om jag förstör min karriär eller blir av med jobbet?

Det ska inte hända. Det finns ett repressalieförbud i diskrimineringslagen som innebär att den som påtalar eller anmäler trakasserier inte ska utsättas för någon bestraffning. Det gäller inte bara den som blivit utsatt utan också personer som sett eller hört talas om att trakasserier förekommer på arbetsplatsen.

Kontakta medlemsrådgivningen

För fackliga och juridiska frågor
08–790 35 10

måndag–torsdag 9.00–17.00
fredag 9.00–13.00

Skicka e-post

medlemsradgivningen@slf.se

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare