Hoppa till innehåll

Läkare och sociala medier

Sociala medier har luckrat upp gränsen mellan det offentliga och privata rummet.

Läkare på sin smartphone på sociala medier

Det är lätt att underskatta vilken spridning ett inlägg kan få, och lätt att överskatta sin anonymitet. Hur bevarar man det ansvar, förtroende och den sekretess som läkarrollen kräver i det nya digitala klimatet?

Internetforum, sociala nätverksappar, kommentarsfält – utbudet av offentliga och halvoffentliga kanaler för kommunikation och egenpublicering bara växer.

En bra tumregel är att betrakta alla inlägg på internet som i princip offentliga, och att fråga sig om om man kan stå för dem även i andra sammanhang och under eget namn. Räkna med att informationen blir publik för alltid och att den kan spridas vidare.

Råd för läkares sociala medier-användning

  1. Inga patientuppgifter får uppges på nätet.
  2. Att utbyta personlig information med patienter via nätet är i regel olämpligt.
  3. Uttalanden i egenskap av läkare bör vara sakliga och professionella.
  4. Man bör avhålla sig från påträngande marknadsföring.
  5. Kritik av arbetsgivaren bör ske med eftertanke.

 

Kontakta medlemsrådgivningen

För fackliga och juridiska frågor
08–790 35 10

måndag–torsdag 9.00–17.00
fredag 9.00–13.00

Skicka e-post

medlemsradgivningen@slf.se

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare