Hoppa till innehåll

Tjänstepension i region/kommunal sektor

Hur vet man vilket avtal som gäller?

Har du möjlighet att fundera på vilket tjänstepensionsavtal du bör ha? Ta del av det inspelade webbinariet från 17 april:

AKAP-KR

Tjänstepensionsavtalet för dig född 1986 eller senare.

Arbetsgivaren betalar in en premie på 6 procent för lön under ca 46 400 och från 30 till 31,5 procent för lön över ca 46 400.

Skillnader jämfört med KAP-KL

  • Ingen nedre åldersgräns – man samlar pensionspengar från första sommarjobbet inom kommun/region.
  • Övre åldersgräns – för närvarande 69 år – som kan förlängas efter överenskommelse.
  • Premie betalas vid föräldraledighet med föräldrapenning, tillfällig föräldrapenning och ledighet enligt föräldraledighetslagen, liksom vid sjukdom och centrala fackliga uppdrag.
  • Visst efterlevandeskydd ingår.
  • Möjligt att förhandla fram högre premier.
  • Om man byter från förmånsbestämd pension till AKAP-KR måste man informeras om konsekvenser – och eventuellt kompenseras med extra premier.
  • Har man flera samtidiga arbetsgivare och en total inkomst över 7,5 inkomstbasbelopp, behöver man inte längre förlora pension på det. Efter överenskommelse kan premien beräknas proportionellt.

En viktig del i uppgörelsen är att anställda före årsskiftet som är födda före 1986 som idag omfattas av förmånsbestämda pensionsavtalet KAP-KL och har ett förmånsbestämt intjänande kommer att vara kvar i de villkor som gäller idag. Detta gäller även om man byter arbetsgivare inom kommun- och regionsektorn om glappet mellan anställningarna är maximalt 90 kalenderdagar. Du som läkare kan alltså byta jobb efter 2022 och stanna kvar i samma sektor och fortsatt ha samma avtal om du börjar din nya anställning senast tre månader (90 dagar) efter att du avslutar tidigare anställning. Detta gäller även om du prövar på att arbeta inom annan sektor. Det viktiga är att glappet mellan de båda anställningarna i kommun- och regionsektorn inte blir längre än maximalt 90 kalenderdagar. 

Överenskommelsen innehåller också övergångsregler med tilläggspremier om man väljer att byta från KAP-KL till AKAP-KR.

Informationsfilm från KPA
Ett webbinarium om förändringarna i AKAP-KL

Möjlighet att välja att kvarstå i KAP-KL?

OFR arrangerar tre webbinarium som besvarar frågeställningar och reder ut vad valet av tjänstepensionsavtal innebär:

Webbinariet kommer finnas att se i efterhand.

KAP-KL

Tjänstepensionsavtalet för dig född 1985 eller tidigare.

Förmånsbestämd del Den förmånsbestämda delen tjänas in på inkomster över 7,5 inkomstbasbelopp. Den kan börja tjänas in från 28 års ålder och ger en månatlig och livsvarig andel av lönen i pension. För att beräkna pensionsunderlaget bortser man från avgångsåret och det föregående, och tar medelvärdet av de fem bästa inkomståren av de sju kalenderåren dessförinnan (om man varit anställd kortare tid, tar man medelvärdet på de år som finns).

Den faktiska pensionen blir en andel av underlaget (som beror på åldern) gånger en tidsfaktor (som växer linjärt med tjänstgöringstiden). Andelen är 55 – 62,5 procent mellan 7,5 och 20 inkomstbasbelopp och 27,5 – 31,25 procent mellan 20 och 30 inkomstbasbelopp, tidsfaktorn är 1 efter 30 år. Uttag kan göras från 65 års ålder, med så kallat förtida uttag (helt eller partiellt) från 61 års ålder. Varje månads förtida eller uppskjutet uttag minskar respektive ökar pensionen 0,4 procent, livsvarigt.

Om du inte går ner i arbetstid motsvarande andelen förtida uttag – kom överens om inte samordna lönen med tjänstepensionen (AB § 19).

När man börjat ta ut en del av tjänstepensionen går det inte att tjäna in pensionsrätt enligt KAP-KL igen.

Premiebestämd del Den premiebestämda delen kan tjänas in från 21 års ålder. Premien är 4,5 procent på inkomster upp till 30 inkomstbasbelopp. Den här delen kan du själv placera, och du väljer bolag via en valcentral – kolla med arbetsgivaren vilken ni är anslutna till. Väljer du inte aktivt placeras pensionsavgifterna i en traditionell försäkring i KPA pension, med återbetalningsskydd (utbetalning till efterlevande) som du kan välja bort. När pensionen ska tas ut och under hur lång tid bestämmer du med förvaltaren. Tidigt uttag och längre tid ger lägre månadsbelopp.

Funderar du på att byta till AKAP-KR?

Kontakta medlemsrådgivningen

För fackliga och juridiska frågor
08–790 35 10

Sommarschema from 17 juni:
måndag–torsdag 9.00–15.00
fredag 9.00–13.00

Ordinarie öppettider:
måndag–torsdag 9.00–17.00
fredag 9.00–13.00

Skicka e-post

medlemsradgivningen@slf.se