Hoppa till innehåll

Vår medlemsrådgivning och medlemsservice håller stängt fredag 21/6. Glad midsommar!

Specialiseringstjänstgöring, ST

En legitimerad läkare som vill ansöka om specialistkompetensbevis behöver göra en specialiseringstjänstgöring (ST).
Läkare tillsammans med patient

Specialiseringstjänstgöringen sker under minst 5 eller 5,5 år (beroende på föreskrift) för att erhålla de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som en specialistläkare behöver. Under din specialiseringstjänstgöring arbetar du som läkare under handledning och klinisk instruktion samt deltar i kompletterande utbildning.

Föreskrifter om specialiseringstjänstgöring

Läkares specialiseringstjänstgöring regleras av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. Dessa finns idag i två versioner, SOSFS 2015:8 och HSLF-FS 2021:8.  

Vilken föreskrift ska du följa? 

Från och med den 1 juli 2021 började föreskriften HSLF-FS 2021:8 att gälla. Vilken föreskrift en läkare utbildas enligt beror på.

Läkaren kan utbildas enligt SOSFS 2015:8 om något av följande stämmer:

  • Läkaren har gjort svensk AT för att erhålla läkarlegitimation (oavsett legitimationsdatum). Observera att detta gäller enbart för de läkare som gjort svensk AT, ej till exempel dansk KBU.

  • Den legitimerade läkaren har påbörjat men inte avslutat ST före den 1 juli 2021.

Övriga legitimerade läkare, som påbörjar sin specialiseringstjänstgöring efter den 1 juli 2021, utbildar sig enligt HSLF-FS 2021:8.

Skillnad mellan SOSFS 2015:8 och HSLF-FS 2021:8 

Skillnaden mellan föreskrifterna är att läkare som utbildas enligt HSLF-FS 2021:8 inleder sin ST med bastjänstgöring (BT). Tiden för specialiseringstjänstgöringen har därmed förlängts från 5 till 5,5 år för de som utbildar sig enligt HSLF-FS 2021:8.  

Läkarförbundets rekommendationer för BT och allmänna kompetenser i ST

Målbeskrivningar

I respektive målbeskrivning för läkares specialiseringstjänstgöring anges de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som ST-läkaren ska utveckla under specialiseringstjänstgöringen samt hur dessa förväntas ta sig uttryck i den specialistkompetenta läkarens yrkesutövning.

Specialitetsföreningarnas utbildningsböcker 

Flertalet av specialitetsföreningarna har gjort egna utbildningsböcker utifrån Socialstyrelsens målbeskrivningar för respektive specialitet. Böckerna används som stöd för planering och genomförande av specialiseringstjänstgöringen.   

Hitta din specialitetsförening

Att söka en ST-tjänst 

ST-tjänsterna annonseras via regionernas webbplatser, i tidningar och hos Arbetsförmedlingen. När du ska söka ST-tjänst bör du kontrollera kvaliteten vid utbildningsklinikerna. Det gör du enklast genom att ta del av SPUR-granskningarna.  

[Här kan du ta del av inspektionernas SPUR-granskningsrapporter.] 

Intresserad av forskning? Läs mer om forskar-ST

Intresserad av ledarskap? Läs mer om ledarskaps-ST

Regelverk för läkares specialiseringstjänstgöring 

ST-läkare tjänstgör över hela landet på sjukhus och vårdcentraler i både offentlig och privat regi. Gemensamt för alla vårdgivare som utbildar ST-läkare är att de måste förhålla sig till och följa Socialstyrelsens regelverk för att specialiseringstjänstgöringen ska kunna godkännas. 

Individuellt utbildningsprogram 

Varje ST-läkare ska ha ett utbildningsprogram som utgår från avsedd specialitets målbeskrivning. Utbildningsprogrammet bör innehålla både intern och extern utbildning, tid för självstudier och handledning samt tid för de självständiga arbeten som ST-läkaren behöver genomföra under sin specialiseringstjänstgöring. 

Anställningsform 

Läkarförbundet rekommenderar att specialiseringstjänstgöringen genomförs inom ramen för en tillsvidareanställning som ST-läkare, oavsett föreskrift. Detta gäller också för dem som anställs för en kombinerad BT och ST, där båda tjänstgöringar utförs under samma tillsvidareanställning.  

Anställd under ”ST-liknande former”  

Ibland kan en ST-tjänst påbörjas som ett vikariat under ST-liknande former. Detta innebär att du erhåller handledning och klinisk instruktion samt att arbetsuppgifterna ligger inom ramen för den aktuella målbeskrivningen för den specialitet du avser erhålla. Det finns en möjlighet att tillgodoräkna tidigare vikariat som legitimerad läkare i din specialiseringstjänstgöring. Det är din verksamhetschef och huvudhandledare, som i samråd med studierektorn, bedömer vilken tidigare tjänstgöring och hur mycket av den som går att räkna in i din tjänstgöringstid för ST. Anställning under ST-liknande former kallas ibland för gråblock.

Sidotjänstgöring under ST 

För att uppnå specialistkompetens inom en rad specialiteter krävs så kallad sidotjänstgöring inom angränsande specialiteter. Sidotjänstgöringen genomförs ofta hos en annan vårdgivare och i vissa fall i en annan region. Det finns två sätt att hantera anställningen under sidotjänstgöringen. Antingen fortsätter ST-läkaren att vara anställd hos den ordinarie arbetsgivaren eller så blir ST-läkaren tjänstledig och anställs i stället tillfälligt hos den nya arbetsgivaren. 

ST utomlands 

Som ST-läkare i Sverige kan du under vissa förutsättningar genomföra delar av din specialiseringstjänstgöring utomlands. Det innebär att du kan tillgodoräkna dig tjänstgöringen som skett utomlands inom ramen för din svenska specialiseringstjänstgöring. Det finns en möjlighet att kunna tillgodoräkna sig upp till 4 eller 4,5 års (beroende på föreskrift) tjänstgöring som läkare i ett annat land. För att kunna tillgodoräkna dig tjänstgöringen krävs det att du arbetat som legitimerad läkare i tjänstgöringslandet under handledning och klinisk instruktion. Du måste även få din tjänstgöring intygad av en verksamhetschef eller motsvarande i tjänstgöringslandet. Därtill ska din huvudhandledare i Sverige intyga att tjänstgöringen bidragit till att uppfylla kompetenskraven i den för dig aktuella svenska målbeskrivningen. 

Specialistbevis för läkare 

Ansökan om specialistkompetensbevis för läkare görs på en särskild blankett och skickas tillsammans med bilagorna till Socialstyrelsen.   

Läs mer på Socialstyrelsens webbplats

Frivillig specialistexamen 

Vissa specialitetsföreningar anordnar en frivillig specialistexamen. Det är dock inget som krävs för att Socialstyrelsen ska kunna godkänna din ansökan.

Läs mer på din specialitetsförenings webbplats

Broschyr: Regelverket om ST/BT (2023)

Råd och tips från SYLF 

Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF) har i ett policydokument sammanfattat sin syn på hur ST ska utformas.

Läs mer på SYLFs webbplats

Kontakta medlemsrådgivningen

För fackliga och juridiska frågor
08–790 35 10

Sommarschema from 17 juni:
måndag–torsdag 9.00–15.00
fredag 9.00–13.00

Ordinarie öppettider:
måndag–torsdag 9.00–17.00
fredag 9.00–13.00

Skicka e-post

medlemsradgivningen@slf.se

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare