Hoppa till innehåll

Samverkan mellan sjukvård och industri

Det är viktigt att läkare kan ha informationsutbyte och nära samverkan med läkemedels- och medicinteknisk industri. Men vilka former bör samarbetet ta för att garantera parternas oberoende ställning?

För medarbetare i offentligt finansierad hälso- och sjukvård och läkemedels-, medicinteknisk och laboratorieteknisk industri gäller samverkansregler överenskomna mellan Sveriges Kommuner och regioner (SKR) och branschorganisationerna. Läkarförbundet verkar för att alla medlemmar följer dem, i enlighet med ett hängavtal, och har också ställt sig bakom en kod om öppen redovisning av värdeöverföringar från industrin till hälso- och sjukvården.

Etiken går bortom reglerna

Läkarnas oberoende till industrin ska aldrig kunna ifrågasättas. För att undvika gråzoner och värna patientförtroendet har läkarförbundet formulerat en etisk vägledning för hur medlemmar bör förhålla sig i kontakter med företag, under såväl arbetstid som fritid.

Kontakta medlemsrådgivningen

För fackliga och juridiska frågor
08–790 35 10

måndag–torsdag 9.00–17.00
fredag 9.00–13.00

Skicka e-post

medlemsradgivningen@slf.se

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare