Hoppa till innehåll
Råd och stöd Utbildning
Vikariera som underläkare innan läkarlegitimation

Vikariera som underläkare innan läkarlegitimation

För att arbeta som läkare behöver du ha läkarlegitimation. Redan innan du tagit examen från läkarprogrammet kan du dock börja vikariera som underläkare. Då behöver du ha ett så kallat särskilt förordnande.

Du behöver ha särskilt förordnande för att jobba som läkare innan legitimation

Det är bara legitimerade läkare som får utföra läkares arbetsuppgifter. För att arbeta som underläkare innan du fått läkarlegitimation krävs ett särskilt förordnande att utöva läkaryrket. Ett sådant förordnande kan utfärdas av regionerna eller av Socialstyrelsen.

Ett särskilt förordnande att utöva läkaryrket ska vara tidsbegränsat och gälla för en viss tjänst. Det innebär att du kan få särskilt förordnande för att vikariera som underläkare vid ordinarie personals semester, ledighet eller vakans.

När kan jag börja vikariera som underläkare?

Du som studerar till läkare kan börja vikariera som underläkare med särskilt förordnande från det att du avslutat nio terminer på läkarprogrammet, med godkända kurser och prov. Från och med den 31 januari 2026 kommer det i stället krävas att du fullgjort 10 terminer på läkarprogrammet, med godkända kurser och prov. Det innebär att du som går det 5,5-åriga läkarprogrammet kommer kunna börja vikariera som underläkare efter nio terminer. Du som går det 6-åriga programmet kommer däremot kunna arbeta som underläkare tidigast efter 10 terminer.

Studerar du till läkare i ett annat EU/EES-land så kommer du kunna börja vikariera efter 9 terminer fram till 31 januari 2026. Därefter är det minst 10 fullgjorda terminer som gäller.

Om vikariatet avser ett ämne som du genomgår efter den nionde terminen krävs godkänd kurs och godkänt prov även i detta ämne.

Regionerna och Socialstyrelsen får utfärda förordnanden

Regionerna kan utfärda särskilt förordnande för dig som studerar eller studerat till läkare på ett svenskt universitet. Om du studerat till läkare i ett annat EU/EES-land än Sverige, är det istället Socialstyrelsen som kan utfärda särskilt förordnande.

Regionerna får bara fatta beslut om särskilda förordnanden inom regionens egen verksamhet. Om du ska arbeta hos en privat vårdgivare är det Socialstyrelsen som ska utfärda särskilt förordnande. Det gäller även privata arbetsgivare som har avtal med regionen.

Regionerna kan också utfärda särskilt förordnande för dig som genomgått utländsk läkarutbildning utanför EU och EES, och har fått ett beslut från Socialstyrelsen om att göra praktisk tjänstgöring alternativt beslut om att göra AT.  I övriga fall kan Socialstyrelsen utfärda särskilt förordnande för dig som är läkare utbildad utanför EU.

Kontakta medlemsrådgivningen

För fackliga och juridiska frågor
08–790 35 10

Sommarschema from 17 juni:
måndag–torsdag 9.00–15.00
fredag 9.00–13.00

Ordinarie öppettider:
måndag–torsdag 9.00–17.00
fredag 9.00–13.00

Skicka e-post

medlemsradgivningen@slf.se

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare