fbpx

info Information om covid-19: Vi bevakar händelseutvecklingen och uppdaterar kontinuerligt vad som gäller för dig som läkare.

Sekretessen för läkare inom offentlig sektor regleras i offentlighets- och sekretesslagen. För den privata sektorn gäller patientsäkerhetslagen.

Vem får ta del av journaler?

Patientdatalagen bestämmer hur hälso- och sjukvården ska behandla personuppgifter, med regler för inre sekretess (patientuppgiftshantering inom en vårdgivare), sammanhållen journalföring (tillgång vårdgivare emellan) och patientens rätt att spärra uppgifter.

Lagen är svårtolkad, och det råder osäkerhet hos både vårdgivare och personal om vad som gäller.

Vägledning finns Den statliga utredningen ”Om rätt information i vård och omsorg” har sammanställt ett dokument med frågor och svar som vägledning om korrekt journalhantering i konkreta fall. Fortfarande osäker? Kontakta medlemsrådgivningen.

När får jag gå in och läsa i en patients journal?

Det är den som deltar i vården av en patient eller av annat skäl behöver uppgifterna för sitt arbete inom hälso- och sjukvården får denne läsa patientens journal (4 kap 1 § Patientdatalagen).

Kan jag lämna ut uppgifter ur journal?

Sekretessbestämmelser för den allmänna hälso- och sjukvården finns i offentlighets- och sekretesslagen. För privat vård gäller istället patientsäkerhetslagens bestämmelser om tystnadsplikt. Även om reglerna alltså finns i olika lagar är tanken att nivån på sekretessen ska vara lika inom båda sektorerna. Patienten har som huvudregel rätt att få ut journaluppgifter om sig själv. Endast i undantagsfall kan sådana uppgifter undanhållas patienten.

Ifall någon annan än patienten begär uppgifter ur journalen är huvudregeln däremot att de inte ska lämnas ut, om inte patienten samtyckt till utlämnandet. Det finns många undantag från denna huvudregel, till exempel utlämnande till barns vårdnadshavare och till olika myndigheter.

Om du är osäker på om du i ett enskilt fall får lämna ut journaluppgifter kan du ta upp frågan med din chef.

Jag vill söka i kunskapsbanken

Råd & Stöd är namnet på Läkarförbundets kunskapsbank där du hittar den bästa rådgivningen inom lön, pension, avtalsfrågor med mera.

Till Råd och stöd

Jag vill söka bland vanliga Frågor och svar

De vanligaste frågorna som medlemmar ställer till oss har vi samlat på ett ställe, tillsammans med svaren. Hittar du inte svaret på din fråga, kan du ställa den via “Fråga oss”-knappen på sidan.

Till Frågor och svar

Jag vill ha hjälp med fackliga och juridiska frågor

Kontakta medlemsrådgivningen och få kvalificerade råd om allt som rör din anställning.

08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Måndag–torsdag kl 9–16, fredag kl 9–13

Kontakta din lokalförening
Din lokalförening kan ge svar på frågor som rör din anställning på den ort du arbetar.

Hitta förening

Jag vill bli medlem i Läkarförbundet

Om något händer får du personlig rådgivning och experthjälp. Du får också möjlighet att påverka ditt arbetsliv som läkare. En enda del av medlemskapet kan tjäna in hela årsavgiften.

Bli medlem