Hoppa till innehåll

Pension vid flera arbetsgivare

Beroende på om du arbetar i region, stat eller privat verksamhet ser bestämmelserna kring pension olika ut. Om du har anställning inom mer än ett av dessa områden berörs du av flera bestämmelser.

Det mest gynnsamma alternativet är att ha hela sin anställning hos arbetsgivare A som sedan fakturerar din arbetsgivare B för det arbete du utför där. Denna lösning är särskild viktig om du befinner dig inom beräkningsperioden. Denna lösning kräver dock en överenskommelse med respektive arbetsgivare.

Är du anställd av flera arbetsgivare inom olika sektorer sker det ingen samordning av tjänstepensionen. Varje sektor har sina egna tjänstepensionsavtal. Största intjänande i samtliga pensionsavtal är för lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp. Har man flera anställningar kan det påverka intjänandet eftersom löner från flera anställningar inte samordnas.

Pension vid flera arbetsgivare Beroende på om du arbetar i region, stat eller privat verksamhet ser bestämmelserna kring pension olika ut. Om du har anställning inom mer än ett av dessa områden berörs du av flera bestämmelser. Att vara anställd av flera arbetsgivare kan ha negativa effekter på din pension, men det går att lösa om båda parter är villiga att hitta lösningar. Tänkt på att: Om du vill arbeta hos mer än en arbetsgivare samtidigt är den bästa lösningen att ha en anställning och bli uthyrd till annan arbetsgivare. Se till att arbeta hos en enda arbetsgivare under de åren ålderspensionen beräknas. Mer information om hur flera anställningar påverkar din tjänstepension är beskrivet under kapitlet pension.

Kontakta medlemsrådgivningen

För fackliga och juridiska frågor
08–790 35 10

Sommarschema from 17 juni:
måndag–torsdag 9.00–15.00
fredag 9.00–13.00

Ordinarie öppettider:
måndag–torsdag 9.00–17.00
fredag 9.00–13.00

Skicka e-post

medlemsradgivningen@slf.se