info Just nu är det många som ringer till oss och det kan vara svårt att komma fram på telefon. Har du problem med ditt OCR-nummer? Eller saknar du din e-faktura? Här läser du mer om fakturering från Läkarförbundet.

Att vara anställd av flera arbetsgivare kan ha negativa effekter på din pension, men det går att lösa om båda parter är villiga att hantera problemet.

Tänkt på att:

  • Var medveten om att anställning hos mer än en arbetsgivare samtidigt kan få konsekvenser för din pension och försök nå överenskommelser med dina arbetsgivare.
  • Om du vill arbeta hos mer än en arbetsgivare samtidigt är den bästa lösningen att ha en anställning och bli utlånad till annan arbetsgivare.
  • Se till att arbeta hos en enda arbetsgivare under de åren ålderspensionen beräknas.

Anställd i landsting

Om du har olika anställningar inom samma landsting, kan du få hjälp av din lokalförening att få de båda anställningarna sammanlagda, vilket har betydelse vid beräkning av din pension.

Det finns två olika tjänstepensionsavtal inom landsting och kommun. KAP-KL gäller för de födda 1985 och tidigare. AKAP-KL gäller för alla anställda födda 1986 och senare. AKAP-KL kan dock bli tillämpligt även för dig som är född 1985 och tidigare i vissa situationer.

KAP-KL består av två delar:

  1. Premiebestämd pension: Premier inbetalas med 4,5 % upp till 30 inkomstbasbelopp från respektive arbetsgivare. Det spelar i denna del ingen roll om du har fler än en arbetsgivare.
  2. Förmånsbestämd pension: Pension för inkomstdelar över 7,5 inkomstbasbelopp. Om du har fler än en arbetsgivare kan det vara svårt att komma över 7,5 inkomstbasbelopp hos respektive arbetsgivare. Eftersom pensionen beräknas på de sju kalenderår som är närmast före de två år den anställde går i pension eller slutar arbeta av annat skäl, kan det i det skedet bli negativt att ha fler än en arbetsgivare. Av de sju åren räknas ett medelvärde på de fem ”bästa” inkomståren. Om anställningen hos sista arbetsgivaren är kortare än så, räknas medelvärdet på de inkomstår som finns att räkna på.
    En garanti finns genom att s.k ”oantastbar livränta” har införts. Det betyder att du är garanterad minst den pension som du vid varje årsskifte har intjänat.

AKAP-KL

AKAP-KL är helt och hållet premiebestämd pension. Premien är 4,5 % på lönedelar upp till brytpunkten på 7,5 inkomstbasbelopp och 30 % på lönedelar däröver. Om du har flera samtidiga deltidsanställningar kommer du inte upp till de inkomstnivåer som ger den högre premien på 30 % hos någon av arbetsgivarna, eller bara något över brytpunkten. Det innebär i princip att intjänandet bara blir 4,5 % i vardera anställningen.

I AKAP-KL finns dock en möjlighet att komma överens med arbetsgivaren om att sänka brytpunkten för den högre premien i proportion till sysselsättningsgraden. Det innebär att premien på 30 % träder in redan på en lägre inkomstnivå. Förutsättningen är att anställningarna har ett nära samband och är av intresse för arbetsgivarens verksamhet. Det krävs att minst en anställning är inom kommun/landsting och att AKAP-KL gäller i anställningen. Den andra deltidsanställningen kan vara inom kommun/landsting eller inom privat eller statlig sektor. För justering av brytpunkten hos den andra arbetsgivaren måste du nå en överenskommelse även där.

Samtidiga deltidsanställningar kan dock fortsatt ge negativa konsekvenser vid sjukdom och föräldraledighet jämfört med om du är heltidsanställd hos en arbetsgivare.

Privatanställd

Som privat anställd kan du ha pension enligt ITP 1 eller ITP 2. Det är också möjligt att ha en alternativ lösning som exempelvis en så kallad ”10-taggarlösning”.

ITP1: Premier inbetalas och är 4,5 % av en månadslön upp till ca 35 500 kr (2014). För lönedelar därutöver är premien 30 %. Om du har fler än en arbetsgivare når du kanske inte upp till den högre nivån hos respektive arbetsgivare, alternativt endast med en mindre del.

ITP2: Pensionen är till största del förmånsbestämd. Den räknas i procent för olika lönedelar. Lönedelar som ligger mellan 0-7,5 inkomstbasbelopp ger 10 % ITP, lönedelar mellan 7,5 – 20 inkomstbasbelopp ger 65 % och lönedelar mellan 20-30 inkomstbasbelopp ger 32,5 %. Slutlönen vid pensionsåldern är normalt avgörande för vilken pension du får. Det blir därför sämre pension vid flera samtidiga arbetsgivare.

I ITP2 finns även en ITPK-del som betalas som premie. Sistnämnda del påverkas inte av om man har fler arbetsgivare. Tänk på att annan överenskommen pension utöver ITP2 från samma arbetsgivare kan samordnas. Det kan innebära minskad utbetalning av ITP2-pensionen.

Alternativa lösningar: Här måste varje försäkringslösning bedömas för sig.

Statligt anställd

Den statliga tjänstepensionen PA 03 innehåller dels en avgiftsbestämd del, där det inte spelar någon roll om man har flera arbetsgivare, och dels en förmånsbestämd del. Sistnämnda del inbetalas med ca 60 % på lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp och med ca 30 % på lönedelar över 20 inkomstbasbelopp. För den förmånsbestämda delen är det därmed sämre att ha flera samtidiga arbetsgivare. Beräkning sker utifrån lönen de fem år som föregått avgångsåret.

De som är födda 1943–1972 tjänar även in en förmånsbestämd pension från första kronan upp till 7,5 inkomstbasbelopp. Procentsatsen är 9,5 – 0,5 % beroende på ålder. För den statliga förmånsbestämda pensionen under taket har det inte någon betydelse om man har flera samtidiga arbetsgivare.

Deltidslöner från olika sektorer räknas inte ihop

Om du har en deltidsanställning inom staten och samtidigt en inom kommun/landsting eller privat, så beräknas pensionsförmånerna enligt respektive kollektivavtals bestämmelser – var för sig.

Det betyder att om du har en sammanlagd lön från båda anställningarna som når över taken, riskerar du att pensionen blir lägre, än om du tjänar motsvarande lön i en anställning.

Bli medlem och få den bästa rådgivningen om lön och arbetsliv

8 av 10 läkare är redan med. När vi är många och samlade ökar våra möjligheter att forma framtidens hälso- och sjukvård. Bli medlem du också!

Bli medlem idag!
Jag vill ha hjälp med fackliga och juridiska frågor

Kontakta medlemsrådgivningen och få kvalificerade råd om allt som rör din anställning.

08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Måndag–torsdag kl 9–16, fredag kl 9–13

Kontakta din lokalförening
Din lokalförening kan ge svar på frågor som rör din anställning på den ort du arbetar.

Hitta förening

Jag har en fråga om mitt medlemskap

Vill du ändra uppgifter i medlemsregistret, ex. byta aktuella kontaktuppgifter, anmäla examen eller byta förening i ditt medlemskap.

Om ditt medlemskap

Jag vill söka i kunskapsbanken

Råd & Stöd är namnet på Läkarförbundets kunskapsbank där du hittar den bästa rådgivningen inom lön, pension, avtalsfrågor med mera.

Till Råd och stöd

Jag vill bli medlem i Läkarförbundet

Om något händer får du personlig rådgivning och experthjälp. Du får också möjlighet att påverka ditt arbetsliv som läkare. En enda del av medlemskapet kan tjäna in hela årsavgiften.

Bli medlem

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används, men framför allt för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Här kan du läsa mer om cookies.