fbpx

info Information om covid-19: Vi bevakar händelseutvecklingen och uppdaterar kontinuerligt vad som gäller för dig som läkare.

SISTA CHANSEN, LÖNEENKÄTEN STÄNGER 31/1

Svara på löneenkäten!

Var med och gör skillnad. Ju fler som svarar desto bättre lönestatistik för alla medlemmar. Om du fått din lön reviderad efter lönerevisionen 2020 – uppdatera med din nya lön!
SISTA CHANSEN, LÖNEENKÄTEN STÄNGER 31/1
Svara på löneenkäten!
Läs mer

Att vara anställd av mer än en arbetsgivare har negativa effekter i vissa sammanhang, bland annat vid sjukdom och föräldraledighet.

Tänk på att:

  • Mer än en anställning ger dig sämre förmåner vid sjukdom och föräldraledighet.
  • Du har inte laglig rätt att kräva tjänstledighet för att prova annan anställning utan är beroende av din arbetsgivares godkännande. Det statliga kollektivavtalet ger dock rättigheter till ledighet.
  • Ta inte tjänstledigt eller säg inte upp dig, innan din nya anställning är klar. Du har inte rätt att gå tillbaka om du ångrar dig.

Förmåner vid sjukdom och föräldraledighet

Enligt Läkarförbundets kollektivavtal får kommunalt och statligt anställda utfyllnadslön vid sjukdom och föräldraledighet utöver förmånstaket i den allmänna försäkringen. Om du är anställd hos två olika arbetsgivare läggs dock inte dina inkomster ihop vid beräkning av sjukförmåner respektive föräldraledighetslön. Det innebär att utfyllnadslönen från respektive arbetsgivare uteblir eller blir mindre än den skulle ha blivit vid sammanläggning av inkomsterna. Specialreglering finns för de förenat anställda lärarna/läkarna (så kallad kombinationsanställda)

Privat anställda får också utfyllnadslön vid sjukdom enligt Läkarförbundets kollektivavtal. Även för dem blir effekten negativ vid två olika anställningar. Föräldraledighetsförmåner för privat anställda är inte lika förmånliga som för statligt och kommunalt anställda.

Var uppmärksam på ditt försäkringsskydd om du har mer än en anställning. Kontrollera med dina arbetsgivare vad du omfattas av för skydd. Olika försäkringar gäller inom landsting, stat och privat verksamhet.

De typer av försäkringar som avses är sjukförsäkring, försäkring vid arbetsskada, försäkringar som ger skydd till efterlevande samt försäkring som täcker inbetalningar till tjänstepension vid bl.a längre sjukdomsfall.

Tänk på att:

  • Kontrollera med dina arbetsgivare vilket försäkringsskydd du omfattas av.

Kommunalt och privat anställda som går på Läkarförbundets kollektivavtal har tre månaders uppsägningstid vid mer än ett års anställning och en månads uppsägning om anställningstiden varit kortare.

Statligt anställda har två månaders uppsägningstid vid mer än ett års anställning och en månads uppsägningstid om anställningstiden varit kortare.

För att kunna prova på att arbeta hos annan arbetsgivare kan det vara viktigt att få möjlighet till tjänstledighet. Vare sig kommunalt eller privat anställd läkare har rätt till ledighet för att prova på annan anställning. Statligt tillsvidare anställd läkare har dock rätt till ledighet i maximalt två år för att prova en annan statlig tidsbegränsad anställning (rätt till längre ledighet än två år om det är en tidsbegränsad anställning med stöd av Högskoleförordningen som är mer än två år). En kvalifikationstid på 12 månaders anställningstid före tjänstledigheten börjar gäller.

Det betyder att möjlighet till ledighet är beroende av att arbetsgivaren ger sitt godkännande. Inom den kommunala avtalssektorn är det inte ovanligt att arbetsgivaren beviljar ledighet i maximalt sex månader. Det är inte lika vanligt att man får ledigt från en privat arbetsgivare.

Observera att en beviljad ansökan om tjänstledighet betraktas som ett avtal, vilket innebär att den anställde inte har en ensidig rätt att kräva att återgå i tjänst före tjänstledighetens slut.

Beroende på orsaken till ledigheten regleras vissa ledigheter av särskild lagstiftning. Vad gäller anställning hos mer än en arbetsgivare är det framför allt lagen om ledighet för att bedriva näringsverksamhet som är aktuell. Syftet med den är att möjliggöra nyföretagande, att ”starta eget”. En förutsättning för rätt till ledighet är dock att näringsverksamheten inte konkurrerar med arbetsgivarens verksamhet eller innebär väsentlig olägenhet för arbetsgivaren. Det kan exempelvis handla om en liten arbetsgivare som har svårt att undvara en anställd. Arbetstagaren har här, till skillnad från andra fall, rätt att gå tillbaka i tjänst på eget initiativ, med högst en månads fördröjning från arbetsgivarens sida.

En person som arbetar deltid får lika många semesterdagar som en som arbetar heltid. Men när den som arbetar deltid tar semester förbrukas också lika många dagar som om personen hade arbetat heltid. Resultatet är att den som arbetar deltid inte i tid ska kunna få längre semester än den som arbetar heltid.

Bli medlem och få den bästa rådgivningen om lön och arbetsliv

När vi är många och samlade ökar våra möjligheter att forma framtidens hälso- och sjukvård.

Bli medlem idag!

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används, men framför allt för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Här kan du läsa mer om cookies.