Hoppa till innehåll

Anställningsvillkor vid fler än en arbetsgivare

Anställningsvillkoren ser olika ut i kommun/region, stat och privat verksamhet. Om du arbetar i mer än ett av dessa områden omfattas du av flera bestämmelser.

Att vara anställd av mer än en arbetsgivare har negativa effekter i vissa sammanhang, bland annat vid sjukdom och föräldraledighet.

Tänk på att:

  • Mer än en anställning ger dig sämre förmåner vid sjukdom och föräldraledighet.
  • Du har inte laglig rätt att kräva tjänstledighet för att prova annan anställning utan är beroende av din arbetsgivares godkännande. Det statliga kollektivavtalet ger dock rättigheter till ledighet.
  • Ta inte tjänstledigt eller säg upp dig, innan din nya anställning är klar. Du har inte rätt att gå tillbaka om du ångrar dig.

Förmåner vid sjukdom och föräldraledighet

Enligt Läkarförbundets kollektivavtal får kommunalt och statligt anställda utfyllnadslön vid sjukdom och föräldraledighet utöver förmånstaket i den allmänna försäkringen. Om du är anställd hos två olika arbetsgivare läggs dock inte dina inkomster ihop vid beräkning av sjukförmåner respektive föräldraledighetslön. Det innebär att utfyllnadslönen från respektive arbetsgivare uteblir eller blir mindre än den skulle ha blivit vid sammanläggning av inkomsterna. Specialreglering finns för de förenat anställda lärarna/läkarna (så kallad kombinationsanställda)

Privat anställda får också utfyllnadslön vid sjukdom enligt Läkarförbundets kollektivavtal. Även för dem blir effekten negativ vid två olika anställningar. Föräldraledighetsförmåner för privat anställda är inte lika förmånliga som för statligt och kommunalt anställda.

Kontakta medlemsrådgivningen

För fackliga och juridiska frågor
08–790 35 10

måndag–torsdag 9.00–17.00
fredag 9.00–13.00

Skicka e-post

medlemsradgivningen@slf.se