Hoppa till innehåll
Förtroendevald
Vill du vara med och påverka?

Vill du vara med och påverka?

Läkarförbundets fackligt förtroendevalda är grunden för det fackliga arbetet. Du får förtroendet att representera dina kollegor i relationen med arbetsgivaren.

I Läkarförbundets lokalföreningar finns bara i styrelserna över 400 aktiva, därtill kommer klinikombud och skyddsombud – så du är inte ensam om att engagera dig för bättre arbetsmiljö och arbetsvillkor för läkarna!

Det finns många olika uppgifter du kan ha som fackligt förtroendevald. Du kan exempelvis vara skyddsombud, klinikombud, arbetsmiljöombud eller samverkansrepresentant på din arbetsplats.

Du kan vara engagerad i den lokala läkarföreningens styrelse och ge läkarna inflytande genom förhandlingar om lokala kollektivavtal, delta i löneöversynsförhandlingar, vara remissinstans, ge råd och stöd till medlemmar med mera.

Fackligt förtroendevalda kan vara med och påverka!

Hur gör jag?

Det är lokalföreningen som utser förtroendevalda, oftast årligen på årsmötet. Ta kontakt med din lokala läkarförening för att anmäla ditt intresse. När du blivit utsedd ska lokalföreningen anmäla dig som fackligt förtroendevald till arbetsgivaren. Väl utsedd och anmäld som fackligt förtroendevald omfattas du av Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen (FML).

Om du har ett förtroendeuppdrag som skyddsombud omfattas du i den verksamheten förutom av FML:s regler även av Arbetsmiljölagens (AML) skyddsregler för skyddsombud.

Läkarförbundet har varje år fackliga utbildningar. De är mycket populära och är också bra tillfällen att knyta kontakter med andra fackligt förtroendevalda.

Kontakt

Har Du frågor om rollen som fackligt förtroendevald, eller frågor kring avtal och lagstiftning – kontakta Läkarförbundets medlemsrådgivning.

Välkommen!

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare