Hoppa till innehåll

Eftermiddag och kväll måndag 22 april genomför vi ett planerat underhållsarbete kring inloggningen på slf.se. Störningar kan förekomma.

Facklig ledarskapskurs

Läkarförbundets fackliga ledarskapskurs är för dig som vill stärka ditt personliga ledarskap såväl som i det fackliga ledarskapet.

Kursen riktar sig till ordförande, presumtiv ordförande eller annan styrelseledamot med tydlig ledarroll. Kursen erbjuds inom ramen för Läkarförbundets fackliga utbildning och förkunskap från introduktionskurs, baskurs och fortsättningskurs förutsätts. För att kunna delta i ledarskapskursen ska du vara anmäld som fackligt förtroendevalda och det är viktigt att du kan delta under samtliga kursmoment och kurstillfällen.

Kursmål Du som deltagare ska genom kursen få:

  • Stöd i och förutsättningar att utveckla ditt fackliga ledaruppdrag
  • Förutsättningar att arbeta proaktivt med rekryteringen till uppdraget som fackligt förtroendevald
  • Ökad förståelse för de system och det sammanhang i vilket föreningen verkar
  • Reflektera kring rollen som facklig ledare
  • Möjlighet till personlig utveckling och erfarenhetsutbyte
  • Kunskap att lyfta och kvalitetssäkra ledarskapet i föreningen
  • Möjlighet att bidra till att uppdragets meritvärde stärks

Kursen bedrivs i internatform vid tre tillfällen under sammanlagt 9 dagar. Externa föreläsare kommer att delta under kursen.

Anmälan till kursen sker genom särskild nominering från delföreningarna. Så är du intresserad att gå kursen, kontakta din lokalförening!

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare