Hoppa till innehåll

Forskning inom arbetslivsområdet

AFA Försäkring finansierar forskning inom arbetslivsområdet med 150 miljoner kronor per år. Satsningen görs för att förbättra arbetsmiljö och främja hälsa och därmed minska arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro för de anställda inom det privata näringslivet, kommuner och regioner.

Foto: © Bildbyrån - Aline Lessner

Läkarförbundet medverkar i beslutsprocessen kring vilka forskningsprojekt som ska beviljas anslag. Arbetet sker tillsammans med SKR, Sobona och fackförbund inom kommun- och regionsektorn. Forskningsprojekten som finansieras löper vanligtvis över tre år.

En del av forskningsresultaten lämnas över till Suntarbetsliv som omsätter forskarnas slutsatser till:

Innehållet som skapas ur forskningsresultaten på Suntarbetsliv är till för chefer och skyddsombud. I övrigt tillgängliggörs forskningen genom Suntarbetslivs initiativ Forskning på 5. Läkarförbundet är också delaktiga i framtagandet av Suntarbetslivs partsgemensamma utbud.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare