Hoppa till innehåll

När ska jag vända mig till ett skyddsombud?

Skyddsombudets uppgift är att arbeta för en bra arbetsmiljö och bevaka att det finns skydd mot ohälsa och olycksfall i arbetet. Skyddsombudet, eller arbetsmiljöombudet som det också kallas, ska även bevaka att arbetsgivaren uppfyller kraven i arbetsmiljölagen.

Brister i den fysiska arbetsmiljön

Den fysiska arbetsmiljön - lokaler, utrustning etcetera - är ofta det som ligger närmast till hands när vi tänker på arbetsmiljö. Om du som enskild arbetstagare tycker att det finns brister i den fysiska arbetsmiljön, som ett trasigt skrivbord, bristande belysning eller dålig luft ska du i första hand vända dig till den chef på arbetsplatsen som har arbetsmiljöuppgifter.

Brister i den organisatoriska eller sociala arbetsmiljön

Är det en fråga som handlar om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, exempelvis att du har har för mycket att göra på jobbet, ska du vända dig till din närmaste chef.

Om åtgärd uteblir kan du kontakta skyddsombudet

Om du har påtalat en risk i arbetsmiljön för din chef och inget händer, ska du kontakta ditt skyddsombud för stöd att ta frågan vidare. Du kan alltid prata med ett skyddsombud om det är något i arbetsmiljön du funderar över!
Om du har arbetsmiljöfunderingar och inte har något skyddsombud kan du alltid kontakta Läkarförbundets medlemsrådgivning för stöd.

Behöver du kontakta ett skyddsombud?

På arbetsplatser med minst fem anställda ska ett eller fler skyddsombud utses. Om du behöver komma i kontakt med ett skyddsombud kan du göra följande:

Har du ett skyddsombud på din arbetsplats kontaktar du den personen i ett första steg.

Om ett skyddsombud inte finns, kontakta du vår rådgivning, så hjälper de dig vidare.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare