Hoppa till innehåll

Facklig baskurs

Syftet med baskursen är att ge lokala fackligt förtroendevalda en god introduktion och vägledning i fackliga frågor och i det fackliga uppdraget.

Kursmål

Du som deltagare ska genom kursen få:

  • Förståelse för vad uppdraget som fackligt förtroendevald innebär och vad som krävs i rollen som fackligt förtroendevald
  • Kännedom om partsförhållanden, förhandlings- och samverkanssystemet, förhandlingsarbete
  • Kännedom om centrala och lokala kollektivavtal samt för uppdraget relevant arbetsrättslig lagstiftning
  • Ökad trygghet i ditt fackliga uppdrag och kännedom om vilket stöd och vilka verktyg som finns att tillgå

Målgrupp

Du som är anmäld som fackligt förtroendevald, t.ex. fackligt ombud, samverkansrepresentant och/eller styrelseledamot, inom kommunal, statlig eller privat sektor.

Kursanmälan Anmäl dig via enskild sida för kurser, du hittar dem nedan.

Praktisk information

Om kurs inte hålls digitalt genomförs den i Stockholm på förbundskansliet på Villagatan 5.

Deltagare ska vara anmälda som fackligt förtroendevalda i medlemsregistret. Ansökan om ledighet för facklig utbildning lämnas till arbetsgivaren. Generellt gäller att deltagande i facklig utbildning sker på betald arbetstid under förutsättning att utbildningen hänförs till den fackligt förtroendevaldes fackliga uppdrag hos arbetsgivaren. Kursdeltagare som får problem att få ledighet med lön ska så snart som möjligt före kursstart kontakta sin lokalförening för hjälp.

Kost, logi och resa betalas av förbundet och inget traktamente utgår.

Kost/logi
Inkvartering sker i enkelrum. Hotell anges senare. Vänligen uppge önskemål om övernattning i kursanmälan.

Gemensamma middagar hålls i festvåningen på förbundskansliet, Villagatan 5. Vänligen uppge eventuella kostallergier i kursanmälan.

Resor
Resor bokas hos vår resebyrå Blomgren Travel, telefon 08-509 350 20. Ange 315 som referens. Resor med egen bil som överstiger 150 km ska föranmälas och godkännas. Eventuella utlägg för resor ersätts via reseräkning. Blankett kommer att finnas i kursmaterialet.

Kommande kursdatum

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare