Hoppa till innehåll

Suntarbetsliv

Läkarförbundet har tillsammans med övriga fackliga organisationer och SKR startat Suntarbetsliv.

Suntarbetsliv ger dig inspiration och verktyg i ditt arbete för en frisk arbetsplats inom kommun- och regionsektorn. Verktygen vänder sig främst till chefer, HR-personal och ombud men kan också lyftas genom medarbetare. De är enkla att använda under till exempel arbetsplatsträffar.

Några verktyg som Suntarbetsliv tillhandahåller

Att jobba med arbetsmiljö ska ske i samverkan i det dagliga arbetet på arbetsplatsen. Den partsgemensamma utbildningen från Suntarbetsliv ger chefer och skyddsombud en gemensam bas att utgå från.

Arbetsmiljöutbildningen för kommun- och region sektorn är en kostnadsfri grundutbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete. Genom att chefer och skyddsombud går tillsammans skapas förutsättningar för ett aktivt arbetsmiljöarbete i samverkan.

Utbildningen genomförs av utbildningsledare i den egna organisationen. Innehållet är uppdelat i sex moduler med tillhörande vägledningsmaterial för utbildningsledarna.

Utbildningen är framtagen av Suntarbetsliv i samverkan mellan de fackliga organisationerna, Sveriges Kommuner och Regioner samt Sobona.

Jobba tillsammans med organisatorisk och social arbetsmiljö.

OSA-kollen är ett verktyg som ger stöd för hur ni kan jobba förebyggande och främjande med er organisatoriska och sociala arbetsmiljö, OSA.

Det bidrar till att skapa en arbetsplats med bättre arbetsmiljö där alla trivs och kan göra ett bra jobb.

Verktyget bygger på Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2015:4 och hjälper er att uppfylla kunskapskraven. Det riktar sig till alla typer och storlekar av arbetsgrupper inom kommun- och regionsektorn

Hur är det med den osunda stressen? Hos Suntarbetsliv finns verktyget Stress och balans där du kan göra ett test för upplevd stress. Genom att se symptomen i  tid går det att motverka utmattning.

Sömn, minne och koncentration kan påverkas av stress. Det gäller även humör, ork och förmåga att hantera krav. För att se var man ligger på en skala erbjuder Suntarbetsliv ett kostnadsfritt och vetenskapligt utformat test.

Användaren tar ställning till påståenden inom nio områden som berör stress och konsekvenser av stress genom att skatta sitt tillstånd på en skala från 0 till 6.

Exempelvis får man bedöma hur väl och snabbt man återhämtar sig psykiskt och fysiskt efter att ha blivit uttröttad. Ju högre poängresultat desto större behov av återhämtning, vila och åtgärder för att vända utvecklingen.

Testet i Suntarbetslivs verktyg Stress och balans utgår från KEDS, som är framtaget av en forskargrupp på Karolinska Institutet som hjälp vid utredning av utmattningssyndrom. Det används bland annat inom sjukvården.

 

Jobbar du i en arbetsgrupp som vill ha möten fyllda med mer energi, delaktighet och effektivitet? Upptäck Bättre möten från Suntarbetsliv!

Bra mötesklimat gör det lättare att prata om vad som händer på arbetsplatsen vilket minskar risken för konflikter eller oro vid förändringar. Det är ett bra sätt att förebygga problem med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön

Bättre möten är ett verktyg för att träna och utveckla kommunikationen vid möten på jobbet. Att använda Bättre möten är enkelt eftersom man använder befintliga mötestillfällen och den agenda som satts upp.

https://www.youtube.com/watch?v=F85f0gLKFaM&feature=emb_title

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare