Hoppa till innehåll

Facklig fortsättningskurs

Syftet med fortsättningskursen är att ge förtroendevalda en fördjupad kunskap om sådana fackliga frågor som ibland även hanteras på en mer central nivå hos arbetsgivaren.

Kursen genomförs i två delar där den första är en digital förberedelsefas. Den beräknas ta upp till åtta timmar att genomföra, där du som deltagare får möjlighet att ta del av omfattande material.

Förberedelsefasen kan du genomföra när det passar dig bäst, men måste vara genomfört innan det interaktiva kursmomentet. I det interaktiva kursmomentet sätter vi teorin på prov genom förhandlingsspel. Det interaktiva momentet genomförs i första hand fysiskt.

Kursmål

Du som deltagare ska genom kursen få:

  • Fördjupad kunskap om arbetstidsregleringar i lag och avtal, samt förutsättningar att framgångsrikt delta i förhandlingar om lokala arbetstidsavtal.
  • Fördjupad kunskap om din roll i en omorganisation, inklusive kännedom om regler för omplacering och arbetsbrist.
  • Fördjupad insikt i de regelverk och frågor som kan aktualiseras när du stödjer medlem i rehabiliteringsprocessen.
  • Praktisk övning i några av de förhandlingssituationer du som fackligt förtroendevald kan möta i ditt uppdrag.

Målgrupp

Fackligt förtroendevalda som genomfört facklig baskurs och som har minst ca 1 års praktisk erfarenhet i rollen som förtroendevald. Kursen är särskilt lämplig för de förtroendevalda som bedöms vara på väg in i styrelsen.

Kursanmälan

Nästa kurstillfälle är på Gotland 27-30 augusti 2024.

Praktisk information

Deltagare ska vara anmälda som fackligt förtroendevalda och ha genomfört Läkarförbundets Fackliga baskurs. Ansökan om ledighet för facklig utbildning lämnas till arbetsgivaren. Generellt gäller att deltagande i facklig utbildning sker på betald arbetstid under förutsättning att utbildningen hänförs till den fackligt förtroendevaldes fackliga uppdrag hos arbetsgivaren. Kursdeltagare som får problem att få ledighet med lön ska så snart som möjligt före kursstart kontakta sin lokalförening för hjälp.

Kost, logi och resa betalas av förbundet och inget traktamente utgår.

Kost/logi
Inkvartering sker i enkelrum. Hotell anges senare. Vänligen uppge önskemål om övernattning i kursanmälan.

Vänligen uppge eventuella kostallergier i kursanmälan.

Resor
Resor bokas hos vår resebyrå Blomgren Travel, telefon 08-509 350 20. Ange 315 som referens. Resor med egen bil som överstiger 150 km ska föranmälas och godkännas. Eventuella utlägg för resor ersätts via reseräkning. Blankett kommer att finnas i kursmaterialet.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare