Hoppa till innehåll

Allmäntjänstgöring, AT

AT kompletterar grundutbildningen med praktiska erfarenheter som krävs för läkarlegitimation.
sveriges läkarförbund

AT ska ge klinisk träning och introduktion i arbetslivet samt tillfälle till både yrkesmässig och personlig utveckling. Godkänd AT ger behörighet att arbeta som läkare och att börja specialiseringstjänstgöring, ST.

Innehåll

AT är delvis tidsstyrd och ska genomföras under en period som motsvara minst 18 månader.

  • Nio månader inom dels invärtesmedicinska specialiteter och barn- och ungdomsmedicin, dels kirurgiska specialiteter, med en minimitid inom var och en av de båda grupperna om tre månader
  • Tre månader inom psykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri
  • Sex månader inom allmänmedicin

AT är även målstyrd. Det innebär att innehållet i utbildningen ska svara mot de mål som Socialstyrelsen fastställt. Målbeskrivningen finns tillgänglig i Socialstyrelsen föreskrifter.

(SOSFS 1999:5) om allmäntjänstgöring för läkare.

Hur länge kommer AT finnas kvar?

Idag finns inget slutdatum för när AT inte längre ska erbjudas. Läkarstudenter som påbörjat den fem och ett halvt-åriga läkarutbildningen med krav på AT för legitimation kommer ha rätt att examineras inom ramen för den till och med 2029. Troligtvis kommer AT och BT samexistera under lång tid framöver.

Läs mer om läkares bastjänstgöring

Handledning

AT-läkaren ska alltid ha nära till stöd och instruktion för att kunna fråga någon kollega om råd när ett problem uppstår under arbetet. Den personliga handledaren ska ta ansvar för AT-läkarens utveckling och avsätta regelbunden tid för gemensamma träffar. Handledaren för AT-läkare ska vara en specialistkompetent läkare som följer läkaren under varje tjänstgöringsavsnitt.

AT-provet

AT avslutas med ett kunskapsprov, det så kallade AT-provet. AT-nämnden, en nämnd med företrädare för de medicinska fakulteterna, ansvarar för provets innehåll och uppläggning. AT-provet administreras av sekretariatet vid Karolinska institutet.

Mer information om AT-provet

Att söka AT

Konkurrensen om AT-tjänsterna är större i universitetsstäderna än på mindre orter. Några tips inför din ansökan:

  • Kontakta gärna HR-avdelningen eller studierektor innan du skickar in ansökan – det är bra att visa intresse.
  • Gör dig känd på sjukhuset redan före din ansökan, t ex genom sommarvikariat eller externplaceringar under grundutbildningen.
  • Om du är angelägen om att få en AT-tjänst på ett sjukhus där du vet att det är svårt att få AT, var tillgänglig innan AT ska tillsättas/tillträdas. Sena återbud förekommer.

Ansökningsperioden för AT är vecka 9 och 38. Ansökningen sker via formulär på landstingen/regionernas hemsidor.

AT skiljer sig åt mellan olika sjukhus och landsting/regioner. Upplägg, utbildningskvalitet, lön och handledning är några av alla faktorer som kan variera.

AT-mässor

På Sveriges läkarförbund Students AT-mässor har du en unik chans att hitta din kommande AT-tjänst. På plats finns AT-rekryterare och representanter från många arbetsgivare runt om i Sverige. Läkarförbundet informerar om AT och om dina villkor ute på arbetsplatsen. Vi berättar också om hur Läkarförbundet kan stötta dig som nyexaminerad läkare. I början av varje termin besöker vi alla studieorter.

Läs mer på Studenternas webbplats.

Är du inte medlem än?

Gå med i Sveriges läkarförbund idag.

Kontakta medlemsrådgivningen

För fackliga och juridiska frågor
08–790 35 10

Måndag–torsdag 9.00–17.00
Fredag 9.00–13.00

Skicka e-post

medlemsradgivningen@slf.se

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare