Hoppa till innehåll

Allmäntjänstgöring, AT

AT kompletterar grundutbildningen med praktiska erfarenheter som krävs för läkarlegitimation.
sveriges läkarförbund

Du som går det 5,5-åriga svenska läkarprogrammet behöver göra allmäntjänstgöring (AT) för att få din läkarlegitimation. AT kompletterar grundutbildningen med de praktiska erfarenheter som krävs för att få läkarlegitimation. Under AT får du tillämpa och utveckla kunskaperna och erfarenheterna från grundutbildningen i praktiken.

AT ska ge klinisk träning och introduktion i arbetslivet samt tillfälle till både yrkesmässig och personlig utveckling. Godkänd AT ger behörighet att ansöka om läkarlegitimation och arbeta som legitimerad läkare.

Vad innehåller AT?

AT ska genomföras under en period som motsvarar minst 18 månaders heltidstjänstgöring. Vissa regioner har längre AT än så, men 18 månader är den lagstadgade minimitiden. Dessa månader ska fördelas enligt nedan:

  • Nio månader inom invärtesmedicinska och kirurgiska specialiteter, med en minimitid om minst tre månader vardera
  • Tre månader inom psykiatri
  • Sex månader inom allmänmedicin

AT är även målstyrt. Efter avslutad AT ska du nå upp till de mål som Socialstyrelsen har fastställt. Målbeskrivningen finns i Socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd om allmäntjänstgöring.

Senaste version av SOSFS 1999:5 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om allmäntjänstgöring för läkare - Socialstyrelsen

Hur söker jag AT?

Ansökningsperioden för AT är normalt sett omkring vecka 9 respektive vecka 38. Ansökningen sker via regionernas hemsidor. Exakt hur AT är upplagt skiljer sig åt mellan olika sjukhus och regioner. Upplägg, utbildningskvalitet, lön och handledning är några av alla faktorer som kan variera. På AT-guiden kan du hitta och jämföra olika arbetsgivare som erbjuder AT med varandra.

Det kan vara svårt att få AT-tjänst, eftersom antalet tjänster är färre än antalet sökande. Det är dock olika svårt i olika orter. Konkurrensen om AT-tjänsterna är t.ex. större i universitetsstäderna än på mindre orter. Några tips inför din ansökan:

  • Kontakta gärna HR-avdelning, AT-chef eller AT-studierektor innan du skickar in ansökan – det är bra att visa intresse.
  • Gör dig känd på sjukhuset redan före din ansökan, t. ex. genom sommarvikariat eller när du är ute på VFU.
  • Tänk på att många som söker har väldigt liknande meriter. Glöm inte att ta med relevanta erfarenheter och meriter som får dig att sticka ut ur mängden.

Handledare under AT

Du som AT-läkare har rätt till handledning. Dels ska du ha en personlig handledare för varje tjänstgöringsavsnitt, dels ska du ha en huvudhandledare som har ett övergripande ansvar för din kompetensutveckling under hela AT-perioden. Dina handledare ska vara antingen specialistläkare eller ST-läkare och de ska ha genomgått handledarutbildning.

Din handledare har ansvar för din utveckling och ni ska ha regelbunden avsatt tid för gemensamma träffar. Du ska alltid ha nära till att kunna fråga någon kollega om råd under arbetets gång.

Semester under AT

Under din tid som AT-läkare har du förstås rätt att ta ut semester. Det är bra att planera in när du ska ha semester redan när du börjar din AT. Ni behöver planera in semestern så att tidskravet för respektive tjänstgöringsavsnitt uppfylls. T.ex. går det inte att ta ut fyra veckors semester under ett tjänstgöringsavsnitt som är tre månader, då kan inte tidskravet anses vara uppfyllt.

Sjuk eller föräldraledig under AT

Om du blir sjukskriven eller är föräldraledig, så ska din AT-tjänstgöring förlängas med lika lång tid som du varit frånvarnade på grund av sjukdom eller föräldraledighet. AT kan vid behov göras på deltid, dock lägst på halvtid.

eAT-provet

Mot slutet av din AT ska du göra ett skriftligt datorbaserat kunskapsprov, det så kallade eAT-provet. Provet är obligatoriskt för att kunna ansöka om läkarlegitimation. För att få skriva eAT-provet ska du ha genomfört minst 13 månader av din AT, varav minst en månad ska vara inom allmänmedicin. Du ska också ha fyra godkända så kallade medsittningar. eAT-provet administreras av sekretariatet vid Karolinska institutet. eAT-provet ges fyra gånger om året. Mer information om provet och om hur du anmäler dig hittar du här:

AT-mässor

På Sveriges läkarförbund students AT-mässor har du en unik chans att hitta din kommande AT-tjänst. På plats finns AT-rekryterare och representanter från många arbetsgivare runt om i Sverige. I samband med mässan informerar Läkarförbundet om AT och om dina villkor som AT-läkare. Vi berättar också om hur Läkarförbundet kan stötta dig som nyexaminerad läkare. AT-mässorna hålls i februari respektive september varje år, på alla sju svenska studieorter. Dessutom hålls digitala mässor för utlandsstuderande.

Hur länge kommer AT finnas kvar?

Studenter som började på ett svenskt läkarprogram efter den 1 juli 2021 kommer inte att göra AT för att få legitimation. De går ett sexårigt program som är legitimationsgrundande. Detsamma gäller personer som studerat till läkare på ett legitimationsgrundande läkarprogram i ett annat land – de behöver inte heller göra AT för att få legitimation. På sikt kommer AT att fasas ut, men det finns inget slutdatum för när AT inte längre ska erbjudas. Läkarstudenter som påbörjat den 5,5-åriga läkarutbildningen med krav på AT för legitimation kommer ha rätt att examineras inom ramen för den till och med 2029.

Nyfiken på Forskar-AT? Läs mer här!

Är du inte medlem än?

Gå med i Sveriges läkarförbund idag.

Kontakta medlemsrådgivningen

För fackliga och juridiska frågor
08–790 35 10

Sommarschema from 17 juni:
måndag–torsdag 9.00–15.00
fredag 9.00–13.00

Ordinarie öppettider:
måndag–torsdag 9.00–17.00
fredag 9.00–13.00

Skicka e-post

medlemsradgivningen@slf.se

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare