Hoppa till innehåll

Vår medlemsrådgivning och medlemsservice håller stängt fredag 21/6. Glad midsommar!

Kollegial rådgivning

Ibland behövs någon som lyssnar. Via Läkarförbundets kollegiala rådgivning kan du prata med någon som förstår läkares villkor.
läkare ger råd och stöd till andra läkare

Privata kriser, missbruksproblem, sjukdom – eller en livssituation som känns övermäktig. Alla kan hamna i svåra situationer. Läkarrollen har sina speciella problem, som anmälningar för felbehandling, etiska dilemman och konflikter och stress på arbetsplatsen.

Kollegial rådgivning – läkare som samtalspartners

När du behöver en medmänniska att tala med, som själv är läkare och väl förtrogen med läkarrollens speciella villkor, kan du vända dig till Läkarförbundets kollegiala rådgivare. Om du vill kan du vara anonym.

Rådgivarna ger inte behandling, men fungerar som utomstående samtalsstöd med tystnadsplikt. De utses av lokalföreningarna och finns över hela landet. Du kan kontakta vilken du vill oavsett var du är verksam.

Kontakt

Kontakta AJ-administration för mer information.

Kontakta rådgivare

Rådgivarna finns över hela landet. De är utsedda av de lokala läkarföreningarna och du kan kontakta vilken rådgivare du vill, oavsett var i landet du bor eller arbetar. Du garanteras förstås sekretess och kan även vara anonym, om du vill.

Rådgivare

Kontakta medlemsrådgivningen

För fackliga och juridiska frågor
08–790 35 10

Sommarschema from 17 juni:
måndag–torsdag 9.00–15.00
fredag 9.00–13.00

Ordinarie öppettider:
måndag–torsdag 9.00–17.00
fredag 9.00–13.00

Skicka e-post

medlemsradgivningen@slf.se

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare