fbpx

info Information om covid-19: Vi bevakar händelseutvecklingen och uppdaterar kontinuerligt vad som gäller för dig som läkare.

Det är viktigt att arbetsgivaren och lokalföreningen gemensamt diskuterar verksamhetens mål, men även professionella mål utifrån läkarens kompetensutveckling. Utifrån detta kan parterna ta fram lönekriterier och göra dessa kända i verksamheten.

Individuell och differentierad lön förutsätter kända och diskuterade lönekriterier relevanta för läkarkåren som är kopplade till mål och verksamhetsutveckling vilket leder till bättre kvalitet och högre effektivitet.

Chefen har tillsammans med medarbetarna och den lokala läkarföreningen en viktig roll att kontinuerligt ta fram relevanta lönekriterier för verksamheten. Den lokala läkarföreningens roll blir att tillsammans med arbetsgivaren göra den lönepolitiska bedömningen med eventuella riktlinjer och prioriteringar. I efterhand även säkerställa att utfallet följer uppställda riktlinjer och prioriteringar. Chefen har ett ansvar för att tydliggöra kriterierna i verksamheten. Nedanstående sammanställning ska ses som exempel på kriterier som kan ingå i de lokala lönekriterierna.

Tänk på att lönekriterierna inte får vara missgynnande eller diskriminerande.

En grundförutsättning är att lönen ska vara individuell och differentierad. Lönekriterier kan delas upp i olika huvudkategorier:

 1. Formella meriter
 2. Arbetsinsats
 3. Ansvar
 4. Skicklighet

1) Formella meriter

 • Dubbelspecialist – kopplas till värdet av den dubbla specialiteten för arbetsgivaren
 • Forskningsmeriter – till exempel disputation (doktorsgrad), docentkompetens
 • Flerspråkighet
 • Utbildning

2) Arbetsinsats

Arbetsinsats – Viktigt att värna och lyfta vingårdsarbetarna/trotjänarna.

 • Förmåga att göra relevanta bedömningar avseende patienter
 • Klinikkännedom
 • Erfarenhet
 • Kontinuitet
 • Patientgenomströmning
 • Patientbemötande
 • Initiativförmåga
 • Samarbetsförmåga
 • Lojalitet

3) Ansvar – ledarskap

Ansvar – Kan ibland vara uttalat och kopplat till specifika tillägg (till exempel medicinskt, administrativt).

 • Utveckling av verksamheten
 • Schemaläggare
 • Utbildningsuppdrag tex studierektor AT/ST, AT ansvarig, handledning m.m.
 • Medicinskt ledningsansvar (MLA)
 • Bakjourskompetens
 • Fackligt arbete
 • Även om medarbetaren inte har ett uttalat ansvarsområde bör delaktighet i något av ovanstående vara en del i lönekriterierna
 • Ansvar kan också vara initiativförmåga och samarbetsförmåga
 • Ett kollegialt och stöttande förhållningssätt

4) Skicklighet – kompetensutveckling

Skicklighet – Avseende kliniskt arbete, forskning och utveckling, pedagogisk och administrativ.

 • Kvalitet
 • Förmåga att göra relevanta bedömningar avseende patienter
 • Kunskap om det lokala patientunderlaget
 • Självständighet
 • Upprätthålla den egna kompetensen t ex med individuell fortbildningsplan, samt utveckla andras kompetens
 • Föredragshållare
 • Leda arrangemang
 • IT, kunskaper om IT och initiativ att utveckla tekniska lösningar

Jag vill söka i kunskapsbanken

Råd & Stöd är namnet på Läkarförbundets kunskapsbank där du hittar den bästa rådgivningen inom lön, pension, avtalsfrågor med mera.

Till Råd och stöd

Jag vill söka bland vanliga Frågor och svar

De vanligaste frågorna som medlemmar ställer till oss har vi samlat på ett ställe, tillsammans med svaren. Hittar du inte svaret på din fråga, kan du ställa den via “Fråga oss”-knappen på sidan.

Till Frågor och svar

Jag vill ha hjälp med fackliga och juridiska frågor

Kontakta medlemsrådgivningen och få kvalificerade råd om allt som rör din anställning.

08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Måndag–torsdag kl 9–16, fredag kl 9–13

Kontakta din lokalförening
Din lokalförening kan ge svar på frågor som rör din anställning på den ort du arbetar.

Hitta förening

Jag vill bli medlem i Läkarförbundet

Om något händer får du personlig rådgivning och experthjälp. Du får också möjlighet att påverka ditt arbetsliv som läkare. En enda del av medlemskapet kan tjäna in hela årsavgiften.

Bli medlem