fbpx

info Information om covid-19: Vi bevakar händelseutvecklingen och uppdaterar kontinuerligt vad som gäller för dig som läkare.

info 25/6 har medlemsrådgivningen stängt. Öppet som vanligt igen 28/6. Här hittar du vår kunskapsbank för medlemmar.

I allmänhet finns ingen rätt till ledighet för att till exempel prova en annan anställning (med vissa undantag för statsanställda), men du kan alltid förhandla och träffa en överenskommelse med arbetsgivaren. Vissa andra syften ger laglig rätt att göra ett avbrott i anställningen och återgå senare, i regel utan lön:

  • Föräldraledighet (Lag 1995:584)
  • Tjänstledighet för utbildning (Lag 1974:981): Studierna ska vara i organiserad form men behöver inte vara relaterade till arbetet. Du ska ha varit sammanhängande anställd 6 månader, eller sammanlagt 12 månader de senaste 2 åren. Arbetsgivaren kan skjuta upp den begärda ledigheten i 6 månader från ansökningstidpunkten.
  • För att bedriva näringsverksamhet (Lag 1997:1293): En gång per arbetsgivare, i upp till ett halvår – om det inte innebär ”väsentlig olägenhet” för arbetsgivaren. Du måste ansöka tre månader i förväg, och ange hur länge. Ditt företag får inte konkurrera med arbetsgivaren, och du ska ha varit sammanhängande anställd 6 månader, eller sammanlagt 12 månader de senaste 2 åren.
  • För att på grund av sjukdom prova på annat arbete (Lag 2008:565)
  • För närståendevård (Lag 1988:1465)
  • Av trängande familjeskäl (Lag 1998:209)
  • För vissa förenings- och fackuppdrag (Lag 1974:358)
  • För förtroendevalda till riksdag, kommun och landsting (1974:152), (1991:900)
  • För svenskundervisning för invandrare (Lag 1986:163)

SK och utbildning i anställningen

När du är tjänstledig för att gå SK-kurser eller när du deltar i utbildningar, kurser, konferenser eller liknande inom anställningen får du behålla lönen. Läkarförbundet anser att arbetsgivaren bör betala både lön och stå för alla extra kostnader vid utbildning och tjänsteresor.

Tjänstledighet med lön

Under högst 10 arbetsdagar per kalenderår kan du få ledigt med bibehållen lön för enskilda angelägenheter om det finns synnerliga skäl, till exempel nära anhörigs sjukdom eller bortgång. Även vid vissa offentliga uppdrag kan du få ledighet med lön.

Statligt anställda har större möjligheter till tjänstledighet.

Är du statsanställd har du enligt Villkorsavtal-T rätt till ledighet i högst två år för att prova på en annan, tidsbegränsad statlig anställning. Du måste ha varit tillsvidareanställd hos arbetsgivaren i minst 12 månader.

Enligt Tjänstledighetsförordningen har du också rätt att få tjänstledigt för till exempel utlandstjänstgöring, och till utökad partiell föräldraledighet till utgången av skolåret då barnet fyller 12 år.

Jag vill söka i kunskapsbanken

Råd & Stöd är namnet på Läkarförbundets kunskapsbank där du hittar den bästa rådgivningen inom lön, pension, avtalsfrågor med mera.

Till Råd och stöd

Jag vill söka bland vanliga Frågor och svar

De vanligaste frågorna som medlemmar ställer till oss har vi samlat på ett ställe, tillsammans med svaren. Hittar du inte svaret på din fråga, kan du ställa den via “Fråga oss”-knappen på sidan.

Till Frågor och svar

Jag vill ha hjälp med fackliga och juridiska frågor

Kontakta medlemsrådgivningen och få kvalificerade råd om allt som rör din anställning.

08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Måndag–torsdag kl 9–16, fredag kl 9–13

Kontakta din lokalförening
Din lokalförening kan ge svar på frågor som rör din anställning på den ort du arbetar.

Hitta förening

Jag vill bli medlem i Läkarförbundet

Om något händer får du personlig rådgivning och experthjälp. Du får också möjlighet att påverka ditt arbetsliv som läkare. En enda del av medlemskapet kan tjäna in hela årsavgiften.

Bli medlem