Hoppa till innehåll

Om kriget kommer

Vad förväntas av läkare om det skulle bli krig i Sverige?

Här samlar vi frågor och svar från Läkarförbundets medlemsrådgivning om vad som gäller för läkare om det skulle bli krig i Sverige.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är den myndighet du i första hand ska vända dig till för information om samhällets beredskap och vad som skulle hända om det blir kris eller krig i Sverige. www.msb.se

Krisinformation.se är en webbplats som förmedlar samlad information från myndigheter och andra ansvariga aktörer, i samband med en kris eller allvarlig händelse.

I Sverige gäller totalförsvarsplikt. Det innebär att alla som bor här och är mellan 16 och 70 år kan kallas in för att hjälpa till på olika sätt vid krigsfara och krig. Alla har en skyldighet att bidra. Tanken med totalförsvarsplikten är att var och en ska tjänstgöra där de gör störst nytta. Som läkare är det därför högst sannolikt att du i händelse av krig kommer få tjänstgöra som just läkare. Detta kan komma att ske antingen genom att du kvarstår i din ordinarie tjänst, eller genom att du tjänstgör inom någon annan verksamhet där du behövs.

Det finns tre typer av totalförsvarsplikt: värnplikt i försvarsmakten, civilplikt inom verksamheter som regeringen beslutar om (t.ex. omsorg och sjukvård), samt allmän tjänsteplikt. Om du inte är värnpliktig eller civilpliktig så omfattas du av allmän tjänsteplikt. Allmän tjänsteplikt innebär att man tjänstgör inom verksamheter som måste fungera även vid krigsfara och krig.

Här kan du läsa mer om totalförsvarsplikten.
https://www.msb.se/sv/amnesomraden/krisberedskap–civilt-forsvar/krigsorganisation-och-krigsplacering/totalforsvarsplikt/

Obs! Civilplikten är för närvarande vilande, men det pågår arbete kring att eventuellt återinföra den. Här kan du läsa mer om MSB:s arbete med att återaktivera civilplikten. Civilplikt (msb.se)

Att vara krigsplacerad innebär att du är ianspråktagen av en organisation för att tjänstgöra under höjd beredskap. Det innebär att du är skyldig att tjänstgöra om regeringen beslutar om höjd beredskap och allmän tjänsteplikt.

Krigsplaceringar kan vara antingen militära eller civila. Om du har en militär krigsplacering så har du fått skriftlig information om det från Försvarsmakten. Om du har en civil krigsplacering hos din arbetsgivare så har du fått skriftligt besked om detta från din arbetsgivare.

Här kan du läsa mer om krigsplacering. Frågor och svar om krigsorganisation och krigsplacering (msb.se)

Nej. Vid höjd beredskap förväntas alla mellan 16 och 70 år att tjänstgöra där de gör mest nytta. Krigsplaceringar är endast en planeringsåtgärd. Skillnaden mellan att ha en krigsplacering och att inte ha det, är att de som är krigsplacerade redan i förväg vet vad de förväntas göra i händelse av krig och var de ska inställa sig.

Ja. Vid höjd beredskap och om regeringen beslutar om allmän tjänsteplikt, så kan du dock bli skyldig att kvarstå i din tjänst.

Ja, totalförsvarsplikten gäller alla svenska medborgare och stadigvarande boende i Sverige som är mellan 16 och 70 år. Så länge du är stadigvarande bosatt i Sverige omfattas du med andra ord av totalförsvarsplikten, även om du också har ett annat medborgarskap.

MSB håller på att se över detta och kommer att komma med vägledning och information för privata arbetsgivare framöver.

Utgångspunkten är att krigsplacerade föräldrar/vårdnadshavare ska tjänstgöra och att barnomsorg ska skötas av förskola/skola även vid höjd beredskap.

Nej. Däremot är det MSB:s råd att arbetsgivare ska samverka med de fackliga organisationerna.

Du kan inte själv ansöka om en viss krigsplacering. Beslut om krigsplacering fattas av antingen Försvarsmakten eller av vissa arbetsgivare. Plikt- och prövningsverket är den myndighet som ansvarar för att varje person har maximalt en krigsplacering.

Tanken är att en person ska vara krigsplacerad i den verksamhet där personen gör störst nytta för totalförsvaret. Om din arbetsgivare där du arbetar som läkare vill krigsplacera dig, och du redan har en militär krigsplacering, så ska din arbetsgivare samråda med Försvarsmakten om var du gör störst nytta.

Som läkare kan ditt arbete förändras i händelse av kris, krig eller höjd beredskap. Socialstyrelsen är sektorsansvarig myndighet för beredskap inom hälsa, vård och omsorg. Här kan du läsa mer om sjukvårdens krisberedskap.  Beredskap – Socialstyrelsen

I Försvarsmakten finns det möjlighet att som specialistläkare inom framför allt allmänmedicin, kirurgi, ortopedi, anestesi och intensivvård eller akutsjukvård engagera sig på deltid. Som deltidsanställd förväntas du tjänstgöra i Försvarsmakten under några veckor per år, och är då tjänstledig från ditt civila arbete. Läs mer på forsvarsmakten.se/medicinalrekrytering. Du söker en ledig tjänst på Försvarsmaktens hemsida. https://jobb.forsvarsmakten.se/sv/ledigajobb/#/jobarea/halso–sjukvard

Du kan som läkare också engagera dig i Hemvärnet, på frivillig basis. I Hemvärnet finns befattningar som bataljonsläkare, och då arbetar man i viss mån med sjukvårdsberedskapsfrågor, men också med mycket annat inom det försvarsmedicinska området såsom analyser, planering, utbildning och delegeringar. Ansök genom att skapa en profil på Mitt Försvarsmakten, skriv i fritext vilken befattning du avser.
https://jobb.forsvarsmakten.se/sv/jobba-i-forsvarsmakten/verksamhetsomraden-arbetsomraden-och-forband/verksamhetsomraden/vo-hemvarnet/

Kontakta medlemsrådgivningen

För fackliga och juridiska frågor
08–790 35 10

måndag–torsdag 9.00–17.00
fredag 9.00–13.00

Skicka e-post

medlemsradgivningen@slf.se

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare