Hoppa till innehåll

Löneöversyn

Alla läkare har årlig löneöversyn med lönesamtal – men hur den ser ut skiljer sig åt mellan olika sektorer och arbetsplatser. Vilka modeller finns?

I regel styrs löneöversynen av kollektivavtal. Ibland genomförs den så att lönen sätts slutligt i samtalet mellan dig och din chef – ett så kallat lönesättande samtal. Den kan också innebära att den lokala läkarföreningen förhandlar din lön, med ditt lönesamtal som grund för den senare förhandlingen.

Löneavtalet mellan Sveriges läkarförbund och Almega Vårdföretagarna innebär att lönen sätts i dialog mellan chef och läkare. Medlemmar som inte kommer överens med arbetsgivaren kan kontakta Läkarförbundet. Se även skriften ”Hur löneprocessen är tänkt att fungera” från Vårdföretagarna, Vision, Vårdförbundet, Fysioterapeuterna och Sveriges läkarförbund.

Kontakta medlemsrådgivningen

För fackliga och juridiska frågor
08–790 35 10

Sommarschema from 17 juni:
måndag–torsdag 9.00–15.00
fredag 9.00–13.00

Ordinarie öppettider:
måndag–torsdag 9.00–17.00
fredag 9.00–13.00

Skicka e-post

medlemsradgivningen@slf.se