fbpx

info Information om covid-19: Vi bevakar händelseutvecklingen och uppdaterar kontinuerligt vad som gäller för dig som läkare.

SISTA CHANSEN, LÖNEENKÄTEN STÄNGER 31/1

Svara på löneenkäten!

Var med och gör skillnad. Ju fler som svarar desto bättre lönestatistik för alla medlemmar. Om du fått din lön reviderad efter lönerevisionen 2020 – uppdatera med din nya lön!
SISTA CHANSEN, LÖNEENKÄTEN STÄNGER 31/1
Svara på löneenkäten!
Läs mer

Rätten till semester och semesterlön regleras i Semesterlagen (1977:480). Där anges en lägsta grund, minst 25 semesterdagar per år, som inte kan avtalas bort. Rätten kan utökas till fler dagar i anställnings- och kollektivavtal – hur det ser ut beror på om du arbetar inom region/kommun, privat sektor eller statlig sektor.

Kollektivavtalet reglerar semestervillkoren. Hur ser de ut?

 • Rätten till semester ökar med åldern: upp till 40 år – 25 dagar; mellan 40 och 50 – 31 dagar; över 50 år – 32 dagar.
 • Du kan komma överens med arbetsgivaren om att få den intjänade semesterlönen efter dag 25 som kontant ersättning i stället för betald semester (gäller ej sparade dagar).
 • Anställning för högst tre månader ger inte rätt till semester. Istället får du semesterersättning när den avslutas.
 • Semester beräknas alltid på aktuell lön och tjänstgöringsgrad – den kan alltså tjänas in på deltidsarbete och tas ut på heltid, och vice versa. Går man ner i arbetstid och tar ut semesterdagar kontant beräknas ersättningen på deltidslönen även om den tjänats in på heltid.

Fler semesterdagar

 • Det kan finnas lokala kollektivavtal om att enskilda kan förhandla till sig fler semesterdagar.
 • Är du anställd av ett företag inom Pacta kan du komma överens med arbetsgivaren om fler semesterdagar. På akutsjukhusen (Capio S:t Görans sjukhus AB, Danderyds sjukhus, Södersjukhuset, Södertälje sjukhus) krävs dock lokalt kollektivavtal om avvikelse.

Sparad semester

 • Har man rätt till mer än 20 semesterdagar får man spara dagar till ett senare semesterår. De ska tas ut i ledighet och i hela dagar. Man får inte ha mer än 30 dagar sparade sammanlagt – överstigande betalas ut som kontant ersättning. (Tidigare gällde 40 dagar: dagar man har kvar sedan dess ska tas ut före 2022-12-31).

Förläggning av semesterledighet

 • Semestern ska helst förläggas med minst 4 sammanhängande veckor under juni – augusti. Efter lokala förhandlingar får den även förläggas till maj och september, eller till andra tider på egen begäran eller enligt överenskommelse. Den får inte förläggas till uppsägningstid utan arbetstagarens medgivande.
 • När semesterlistan ska upprättas kan du uttrycka önskemål om förläggning. Arbetsgivaren gör ett förslag som meddelas arbetstagarna och lokalföreningen vid överenskommen tidpunkt. Det anses fastställt om ändringsförhandling inte begärs inom tio dagar. Enligt Semesterlagen ska arbetstagaren underrättas om förläggningen senast två månader i förväg.
 • Om det finns synnerliga skäl är man skyldig att avbryta sin semester och återgå i arbete, mot skälig ersättning för extra kostnader. Man kompenseras med en semesterdag eller enligt överenskommelse (dock högst 5 semesterdagar).
 • Arbetsgivaren ska försöka att inte lägga jourpass i anslutning till semestern.

Återbetalning av semesterlön

 • Får du fler betalda semesterdagar än du har rätt till (genom att ta ut årets semester under första anställningsåret) ska du återbetala motsvarande semesterlön.

Röntgensemester

 • Läkare i radiologiskt arbete som bara har rätt till 25 semesterdagar får under vissa förutsättningar upp till 5 ytterligare dagar per år.
 • Läkare i radiologiskt arbete kunde tidigare kvalificera sig för 42 semesterdagar. Har man gjort det får man behålla dessa så länge anställningen fortgår.

Kollektivavtalet reglerar semestervillkoren. Hur ser de ut?

Avtal med Vårdföretagarna bransch E och F

 • Rätt till 25 semesterdagar upp till 39 års ålder, 31 dagar mellan 40 och 49, och 32 dagar efter 50.
 • Har du inte rätt till övertidsersättning bör antalet semesterdagar ses över i det individuella anställningsavtalet.
 • Anställning för högst tre månader ger inte rätt till semester. Istället får du semesterersättning när den avslutas.
 • Man får inte ha fler än 25 sparade semesterdagar.

Avtal med företagshälsovård bransch D

 • 25 semesterdagar, om inget annat avtalats individuellt. Har man avtalat bort rätten till övertidsersättning finns möjlighet att – förutom högre lön – erhålla ytterligare 3 eller 5 dagar.
 • Har man rätt till fler än 25 semesterdagar med semesterlön får man spara de överskjutande efter överenskommelse.

Förläggning av semesterledighet

Semesterledigheten ska förläggas med fyra sammanhängande veckor under juni – augusti, om inte annat avtal eller särskilda skäl finns.

Villkorsavtal-T reglerar semestervillkoren. Hur ser de ut?

 • Rätten till semester ökar med åldern: upp till 29 år – 28 dagar; mellan 30 och 39 – 31 dagar; över 40 år – 35 dagar.
 • Kombinationsanställda och läkare i radiologisk verksamhet kan ha särskilda bestämmelser.
 • Man kan enskilt förhandla om fler dagar eller om att byta dagar över de lagstadgade 25 till extra pensionsavsättningar eller dylikt.
 • Semester under del av dag räknas som en hel semesterdag. Arbetar man deltid räknas semester under en dag som hel semesterdag, oavsett tjänstgöringsgrad.

Sparad semester

Har man mer än 20 betalda semesterdagar får man spara överskjutande dagar till ett senare semesterår. Ingen får ha fler än 35 sparade dagar.

Förläggning av semesterledighet

Semesterledigheten ska förläggas med fyra sammanhängande veckor under juni – augusti, om inte annat avtal eller särskilda skäl finns.

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används, men framför allt för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Här kan du läsa mer om cookies.