Hoppa till innehåll

Semestervillkor

Alla har rätt till semesterledighet för att få återhämtning. Omfattning och villkor styrs av kollektivavtalen. Har du koll på vad som gäller?

Rätten till semester och semesterlön regleras i Semesterlagen (1977:480). Där anges en lägsta grund, minst 25 semesterdagar per år, som inte kan avtalas bort. Rätten kan utökas till fler dagar i anställnings- och kollektivavtal – hur det ser ut beror på om du arbetar inom region/kommun, privat sektor eller statlig sektor.

Rätt till betald semester tjänas in årsvis när du är anställd och arbetar. Även viss frånvaro är semesterlönegrundande:

  • Sjukfrånvaro, i upp till 180 kalenderdagar (ingen begränsning vid arbetsskada). Rätten upphör efter frånvaro i ett helt år, tills man varit tillbaka i tjänst under 14 dagar.
  • Föräldraledighet och vård av barn, i upp till 120 dagar eller för ensamstående 180 dagar, respektive.
  • Ledighet med havandeskapspenning, vid risk att överföra smitta (högst 180 dagar), för närståendevård (högst 45 dagar), för viss utbildning (högst 180 dagar), för värnplikt och repövning (högst 60 dagar) och för svenskundervisning för invandrare.

Vanliga frågor och svar om semester

När du senast ska lämna in dina önskemål om huvudsemester till arbetsgivaren bestäms lokalt. För semester under övriga året finns oftast inget särskilt krav på hur långt i förväg som du behöver begära ledigt.

Ta kontakt med din HR-avdelning, lönehandläggare eller chef för att få reda på hur det ser ut hos er:

  • hur semesteransökan ska gå till
  • när du senast ska lämna dina önskemål i en semesterlista som arbetsgivaren upprättar
  • när du kan förvänta dig att få besked.

Du kan förstås även kontakta din lokala läkarförening.

Du har normalt rätt till 25 dagar om du är under 40 år, 31 dagar om du är mellan 40 och 50 år och därefter 32 dagar.

För att semestern ska vara betald måste den vara intjänad, det vill säga att du jobbat eller förväntas jobba så att du tjänar in betalning för semestern. Om du har 25 semesterdagar per år gäller generellt att du tjänar in drygt två dagars betald semester per arbetad månad. Om du inte har tjänat in semestern kan du ha rätt till obetald semester.

Ja, du har i regel rätt att få ledigt under sommaren. Arbetsgivaren ska försöka ge dig en sammanhängande ledighet om fyra veckor under huvudsemesterperioden, oftast juni–augusti.

Du kan få två semesterdagar extra om du mot din vilja och på arbetsgivarens begäran fått högst 14 semesterdagar under huvudsemesterperioden eller en semesterdag extra om du bara fått 15–19 dagar.

Det krävs synnerliga skäl för att arbetsgivaren ska få avbryta din semester. Då har du dels rätt till kompensation med extra dagar och dels rätt till ersättning för dina extra utgifter.

Enligt kollektivavtalet inom landstinget ska arbetsgivaren försöka att inte lägga jourpass före eller efter semesterperioden.

Du tjänar in semester under frånvaro från arbete på grund av sjukdom i 180 dagar och under föräldraledighet i 120 dagar. För ensamstående föräldrar gäller 180 dagar.

Arbetsgivaren ska bereda dig en ledighetsperiod om 4 veckor under perioden juni till och med augusti. Finns som bestämmelse i kollektivavtalet Allmänna Bestämmelser paragraf 27 moment 9.

Kontakta medlemsrådgivningen

För fackliga och juridiska frågor
08–790 35 10

måndag–torsdag 9.00–17.00
fredag 9.00–13.00

Skicka e-post

medlemsradgivningen@slf.se

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare