fbpx

info Information om covid-19: Vi bevakar händelseutvecklingen och uppdaterar kontinuerligt vad som gäller för dig som läkare.

SISTA CHANSEN, LÖNEENKÄTEN STÄNGER 31/1

Svara på löneenkäten!

Var med och gör skillnad. Ju fler som svarar desto bättre lönestatistik för alla medlemmar. Om du fått din lön reviderad efter lönerevisionen 2020 – uppdatera med din nya lön!
SISTA CHANSEN, LÖNEENKÄTEN STÄNGER 31/1
Svara på löneenkäten!
Läs mer

I dessa lagar anges vissa begränsningar i fråga om vilken vård som landstingen är skyldiga att erbjuda dessa personer.

Läkarförbundet vill mot denna bakgrund framhålla följande:

  • I den Internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter anges att konventionsstaterna, däribland Sverige, erkänner rätten för var och en att åtnjuta bästa möjliga fysiska och psykiska hälsa
  • Läkaren ska enligt Läkarförbundets etiska regler 
-  i sin gärning ha patientens hälsa som det främsta målet och om möjligt bota, ofta lindra och alltid trösta, – aldrig frångå principen om människors lika värde samt 
-  aldrig medverka till otillbörlig prioritering av enskilda patienter eller patientgrupper eller till att ge dem otillbörlig ekonomisk eller annan fördel
  • I World Medical Associations (WMA) Declaration of Lisbon on the rights of the patient, anges att varje patient, utan åtskillnad, har rätt till lämplig medicinsk vård. Vidare har läkare, enligt WMA:s Statement on medical care for refugees, including asylum seekers, refused asylum seekers and undocumented migrants, and internally displaced persons, en skyldighet att tillhandahålla lämplig medicinsk vård oavsett patientens rättsliga status.Läkarförbundet anser därför att följande bör tjäna som utgångspunkter vid läkares omhändertagande av utlänningar.
  • Läkarens uppgift är att ge medicinsk vård och behandling
  • Läkarens bedömningar ska utgå från patientens behov och grunda sig på vetenskap och beprövad erfarenhet
  • Patientens rättsliga status ska inte inverka på läkarens beslut att ge eller avstå från vård
  • Patientens betalningsförmåga ska inte vara en förutsättning för att läkaren ska erbjuda patienten nödvändig vård

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används, men framför allt för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Här kan du läsa mer om cookies.