fbpx

info Information om covid-19: Vi bevakar händelseutvecklingen och uppdaterar kontinuerligt vad som gäller för dig som läkare.

I dessa lagar anges vissa begränsningar i fråga om vilken vård som landstingen är skyldiga att erbjuda dessa personer.

Läkarförbundet vill mot denna bakgrund framhålla följande:

  • I den Internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter anges att konventionsstaterna, däribland Sverige, erkänner rätten för var och en att åtnjuta bästa möjliga fysiska och psykiska hälsa
  • Läkaren ska enligt Läkarförbundets etiska regler 
-  i sin gärning ha patientens hälsa som det främsta målet och om möjligt bota, ofta lindra och alltid trösta, – aldrig frångå principen om människors lika värde samt 
-  aldrig medverka till otillbörlig prioritering av enskilda patienter eller patientgrupper eller till att ge dem otillbörlig ekonomisk eller annan fördel
  • I World Medical Associations (WMA) Declaration of Lisbon on the rights of the patient, anges att varje patient, utan åtskillnad, har rätt till lämplig medicinsk vård. Vidare har läkare, enligt WMA:s Statement on medical care for refugees, including asylum seekers, refused asylum seekers and undocumented migrants, and internally displaced persons, en skyldighet att tillhandahålla lämplig medicinsk vård oavsett patientens rättsliga status.Läkarförbundet anser därför att följande bör tjäna som utgångspunkter vid läkares omhändertagande av utlänningar.
  • Läkarens uppgift är att ge medicinsk vård och behandling
  • Läkarens bedömningar ska utgå från patientens behov och grunda sig på vetenskap och beprövad erfarenhet
  • Patientens rättsliga status ska inte inverka på läkarens beslut att ge eller avstå från vård
  • Patientens betalningsförmåga ska inte vara en förutsättning för att läkaren ska erbjuda patienten nödvändig vård

Jag vill söka i kunskapsbanken

Råd & Stöd är namnet på Läkarförbundets kunskapsbank där du hittar den bästa rådgivningen inom lön, pension, avtalsfrågor med mera.

Till Råd och stöd

Jag vill söka bland vanliga Frågor och svar

De vanligaste frågorna som medlemmar ställer till oss har vi samlat på ett ställe, tillsammans med svaren. Hittar du inte svaret på din fråga, kan du ställa den via “Fråga oss”-knappen på sidan.

Till Frågor och svar

Jag vill ha hjälp med fackliga och juridiska frågor

Kontakta medlemsrådgivningen och få kvalificerade råd om allt som rör din anställning.

08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Måndag–torsdag kl 9–16, fredag kl 9–13

Kontakta din lokalförening
Din lokalförening kan ge svar på frågor som rör din anställning på den ort du arbetar.

Hitta förening

Jag vill bli medlem i Läkarförbundet

Om något händer får du personlig rådgivning och experthjälp. Du får också möjlighet att påverka ditt arbetsliv som läkare. En enda del av medlemskapet kan tjäna in hela årsavgiften.

Bli medlem