Hoppa till innehåll

Föräldraledighet

När man blir förälder har man rätt till föräldraledighet. Men hur går det med lön och förmåner?

Försäkringskassan betalar föräldrapenning med 77,6 procent av lönen upp till 10 basbelopp under 390 dagar. Med kollektivavtal blir villkoren bättre – hur de ser ut beror på om du arbetar inom landsting/kommun, privat sektor, statlig sektor eller har flera arbetsgivare.

Ingen förlust att dela lika

Sacos kalkylverktyg visar hur utfallet blir beroende på föräldrarnas löner. Så länge båda har rätt till sex månaders föräldralön lönar det sig att dela någorlunda lika på ledigheten – även om det är stor skillnad mellan föräldrarnas löner. Först när dagarna med kollektivavtalad föräldralön är slut blir det mest lönsamt om den som tjänar minst stannar hemma.

Osäker på vad som gäller just dig?

Kontakta medlemsrådgivningen eller din lokala läkarförening

Vanliga frågor och svar om föräldraledighet

Kontakta medlemsrådgivningen

För fackliga och juridiska frågor
08–790 35 10

Måndag–torsdag 9.00–17.00
Fredag 9.00–13.00

Skicka e-post

medlemsradgivningen@slf.se