Hoppa till innehåll

Opinionspanelen DocPoll

Ett urval av förbundets medlemmar svarar regelbundet på viktiga frågor som berör läkare och vården. Drygt 5 000 medlemmar ingår i panelen och resultaten av undersökningarna är representativa för medlemskåren.

medlemsundersökning docpoll av läkarförbundet

DocPoll är ett komplement till förbundets mer omfattande medlemsundersökningar, och gör att förbundet kan agera snabbare i frågor som påverkar läkare. Förbundet riktar ett stort tack till alla som bidrar till att utveckla förbundets påverkansarbete genom att svara.

Aktuella undersökningar

  • Information tillkommer.

Tidigare undersökningar

  • Undersökning om besparingar inom sjukvården, mars 2024.

Denna DocPoll visar att drygt nio av tio läkare är oroliga för att besparingarna på arbetsplatsen kommer att påverka möjligheterna att ge en god vård negativt. En lika hög andel känner oro för att nedskärningarna kommer att förlänga väntetiderna och försämra tillgängligheten till vård.

Utdrag ur undersökningen: "Märker ni redan nu av besparingar på din arbetsplats?" Se diagram.

Utdrag ur undersökningen: "Hur orolig är du att besparingar på din arbetsplats kommer ha inverkan på..." Se diagram.

Hör av dig till kommunikation@slf.se för diagram över annan statistik som nämnts i press och media.

Undersökningen i press och media


  • Undersökning om statlig styrning, januari 2024.

Resultaten från den första DocPollen visar att fyra av fem läkare tror att förutsättningarna för en god och jämlik vård skulle bli bättre om staten hade huvudansvaret för hälso-och sjukvården. Tre av fem tror också att förutsättningarna för en god och jämlik vård skulle bli bättre om nuvarande 21 regioner ersattes av 6 till 7 storregioner. Däremot tror enbart var tredje läkare att löner och andra förmån skulle bli bättre om staten hade huvudansvaret och enbart var femte om regionerna ersattes av storregioner. DocPoll undersökningen gjordes januari 2024 och besvarades av 2342 yrkesverksamma medlemmar.

Utdrag ur undersökningen: "Om dagens 21 regioner ersattes av 6-7 större regioner..." Se diagram.

Utdrag ur undersökningen: "Om staten fick huvudansvaret för styrning av vården..." Se diagram.

Undersökningen i press och media


Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se
Opinionspanelen DocPoll