Hoppa till innehåll

Hederspriser

Sveriges läkarförbund har inrättat hederspriser för att uppmärksamma medlemmar som gjort extra insatser för läkarkåren eller förbundet. Vi uppmuntrar positiva händelser och förebilder.

Hederspriserna delas ut årligen på Sveriges läkarförbunds fullmäktige och annonseras därefter på lakarforbundet.se.

  • Läkare som leder
  • Sveriges läkarförbunds hedersomnämnande 
  • Osborne Bartleys stipendium

Läkare som leder

tilldelas en medlem som:

  • Uppnått framgång i att leda en verksamhet som bidrar till god vård
  • Har visat kreativitet, initiativ och hängivenhet i strävan att förbättra arbetsmiljö och förutsättningar för läkare i arbete
  • Är en positiv förebild för kollegor

Pris: 25 000 kronor

2021 års pris delades ut på Sveriges läkarförbunds fullmäktige.

Fredrik Larsson, vinnare av Läkarförbundets hederspris "Läkare som leder" 2021

Priset tilldelades i år Fredrik Larsson, AT-chef Södersjukhuset med motiveringen:

”Genom ett engagerat, kreativt och framförallt nytänkande ledarskap har Fredrik Larsson lyckats med konststycket att både öka antalet AT-tjänster på Södersjukhuset och att lyfta kvaliteten på dessa. Att förbättra arbetsmiljön för underläkare är att förbättra arbetsmiljön för hela läkarkåren och bidrar i förlängningen till en god vård åt befolkningen. Fredrik Larssons entusiastiska ledarskap smittar av sig och han har kommit att bli en stor inspirationskälla för många kollegor.”


Sveriges läkarförbunds hedersomnämnande

tilldelas medlem/delförening som erkännande för:

  • Förtjänstfull insats för Sveriges läkarförbund

Som insats räknas rekryteringsinsats eller annan insats som lett till påtaglig fördel för förbundet och dess tillväxt.

Pris: 25 000 kronor

2021 års pris delades ut på Sveriges läkarförbunds fullmäktige.

Ove Andersson, vinnare av Läkarförbundets Hedersomnämnande 2021

Priset tilldelades i år Ove Andersson med motiveringen:

"Med stort engagemang och en förmåga att ena och förena har han under många år bidragit med betydelsefullt arbete för Sveriges läkarförbund. Han ser till helheten och arbetar gärna för en större sak. Hans sätt att agera och vara har också hjälpt till att uppnå enighet mellan de olika föreningarna i förbundet – och på så sätt stärkt Läkarförbundet både inåt och utåt. En förebild för många läkare."


Osborne Bartleys stipendium

Stipendiet delas ut till en läkarstudent som

  • Visat särskilt engagemang inom fackliga frågor

Pris: 5 000 kronor

Till Osborne Bartleys 100 årsdag sommaren 2019 instiftades ett stipendium i hans ära. Han var en stridbar fackföreningsman i Göteborg och sedermera ordförande i såväl Läkarförbundet som SACO.

2021 års pris delades ut på Sveriges läkarförbunds fullmäktige.

Rebecka Skarstam
Rebecka Skarstam, vinnare av Osborne Bartleys stipendium 2021

Priset tilldelas Rebecka Skarstam med motiveringen:

”Med starka ledarskapsegenskaper och ett utomordentligt fackligt engagemang, både på lokal och nationell nivå, har hon bidragit till en god lärandemiljö och hjälpt andra att utvecklas. Hennes breda kompetens och gedigna erfarenhet gör henne dessutom till en stabil och omtyckt ledare. Hon har framgångsrikt lyckats hålla samman en styrelse och drivit frågor med studentperspektiv genom två verksamhetsår som präglats av pandemin."