fbpx
Hoppa till innehåll

Hederspriser

Sveriges läkarförbund har inrättat hederspriser för att uppmärksamma medlemmar som gjort extra insatser för läkarkåren eller förbundet. Vi uppmuntrar positiva händelser och förebilder.

Hederspriserna delas ut årligen på Sveriges läkarförbunds fullmäktige och annonseras därefter på lakarforbundet.se.

  • Läkare som leder
  • Sveriges läkarförbunds hedersomnämnande 
  • Osborne Bartleys stipendium

 


 

Läkare som leder

tilldelas en medlem som:

  • Uppnått framgång i att leda en verksamhet som bidrar till god vård
  • Har visat kreativitet, initiativ och hängivenhet i strävan att förbättra arbetsmiljö och förutsättningar för läkare i arbete
  • Är en positiv förebild för kollegor

Pris: 25 000 kronor

2020 års pris delades ut på Sveriges läkarförbunds fullmäktige.

Priset tilldelades i år Sara Banegas, verksamhetschef för Ekerö vårdcentral, med motiveringen:

”Med handlingskraft, en positiv attityd och förmågan att se möjligheter har Sara Banegas visat prov på framgångsrikt ledarskap i sin roll som verksamhetschef för Ekerö vårdcentral. Sara är en stor förebild och inspirationskälla för kollegor intresserade av chefskap och är dessutom en aktiv röst i vårddebatten som inte räds politiska diskussioner. Vården behöver fler som Sara Banegas!”

 

 

 


Sveriges läkarförbunds hedersomnämnande

tilldelas medlem/delförening som erkännande för:

  • Förtjänstfull insats för Sveriges läkarförbund

Som insats räknas rekryteringsinsats eller annan insats som lett till påtaglig fördel för förbundet och dess tillväxt.

Pris: 25 000 kronor

2020 års pris delades ut på Sveriges läkarförbunds fullmäktige.

Priset tilldelades i år Maria Zetterlund Gustafsson och Jill Taube med motiveringen:

”Med det otroliga arbetet ”Vem tar hand om doktorn?” lyfter Maria och Jill fram fantastiska initiativ och tankar. Med den tilltalande filosofin att läkaren tar hand om sig själv och sin egen hälsa är deras arbete en stor inspiration för Läkarförbundets alla medlemmar.”

Läs mer om facebookgruppen Vem tar hand om doktorn?

 


Osborne Bartleys stipendium

Stipendiet delas ut till en läkarstudent som

  • Visat särskilt engagemang inom fackliga frågor

Pris: 5 000 kronor

Till Osborne Bartleys 100 årsdag sommaren 2019 instiftades ett stipendium i hans ära. Han var en stridbar fackföreningsman i Göteborg och sedermera ordförande i såväl Läkarförbundet som SACO.

2020 års pris delades ut på Sveriges läkarförbunds fullmäktige.

Priset tilldelas Elin Ekdahl med motiveringen:

”Med rak ryggrad och kreativ hjärna har Elin Ekdahl i egenskap av vice ordförande för Sveriges läkarförbund Student lyckats verkställa stora delar av verksamhetsplanen och fortsätta producera värde för studentförbundets medlemmar, både innan och efter den enorma omställning som organisationen behövt gå igenom under pandemin. Genom sin förmåga att sätta sig in i den lokalt aktivas situation och samtidigt bibehålla det nationella perspektivet har Elin knutit den lokala verksamheten närmare studentförbundets förbundsstyrelse, och ökat samarbetet mellan de lokalt och de nationellt aktiva.”

Bli medlem och få den bästa rådgivningen om lön och arbetsliv

När vi är många och samlade ökar våra möjligheter att forma framtidens hälso- och sjukvård.

Bli medlem idag!