Hoppa till innehåll

WMA, World Medical Association

Läkarförbundet har ett stort engagemang i den globala läkarorganisationen WMA vars syfte är att vägleda nationella medicinska organisationer, regeringar och andra internationella organisationer över hela världen i frågor om medicinsk etik och hälsorelaterade mänskliga rättigheter.

World Medical Association, WMA, är en internationell och oberoende organisation som består av fria läkarorganisationer från 115 länder och som företräder nio miljoner läkare. Genom vår mångåriga medverkan påverkar Sveriges läkarförbund innehållet i internationella policyer av betydelse för läkare och utgör en del av den globala läkargemenskap som står bakom WMAs uttalanden mot övergrepp.

WMA skapades för att säkerställa läkarnas oberoende och för att kunna arbeta globalt för högsta möjliga standard för etik i läkarnas professionella yrkesutövning. Organisationens arbete har som mål att leda till högsta möjliga standard inom läkarutbildning, medicinvetenskap, läkekonst och etik inom hälso- och sjukvården världen över.

Representation

Delegationschef i WMA för Läkarförbundet är Sofia Rydgren Stale.

WMA

Vill du veta mer om WMA?

Besök World Medical Associations webbplats.

Fakta

  • World Medical Association, WMA, grundades 1947 i Paris som en följd av de övergrepp som bland annat vissa läkare gjort sig skyldiga till under andra världskriget.
  • Läkarförbundet har länge, liksom övriga nordiska länder, varit mycket engagerat i WMA, bland annat genom kontinuerlig nordisk styrelserepresentation i organisationen.
  • Till WMAs mest välkända policyer hör WMAs internationella läkaretiska regler, Helsingforsdeklarationen med etiska principer för medicinsk forskning, Genevedeklarationen (den internationella läkareden) och Tokyodeklarationen med förbud mot läkarmedverkan vid tortyr och kränkande behandling.
  • Som organisation tillhandahåller WMA vägledande deklarationer, resolutioner och uttalanden. WMAs kärnområde är etiken, men organisationen har även policyer inom många andra områden, t.ex. patienters rättigheter, läkares autonomi samt vård i katastrofsituationer och under väpnad konflikt. WMA har även policyer rörande klimat och miljö och hälsa, vilka bl.a. syftar till att främja ett hållbart sätt att leva på vår planet.
  • WMAs policyer tjänar som stöd för läkare, nationella medicinska föreningar, regeringar och internationella organisationer över hela världen.
  • Förutom sitt viktiga arbete med att ta fram vägledande policyer i bl.a. etiska frågor uttalar sig WMA regelbundet vid övergrepp mot läkare, hälso- och sjukvård och hälsorelaterade mänskliga rättigheter.
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare