Hoppa till innehåll

Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsens 15 ledamöter svarar för förbundets verksamhet och är utsedda av fullmäktige. Lokal- och specialitetsföreningarna medverkar i rådgivande representantskap till förbundsstyrelsen.

Förbundsstyrelsen valdes på Fullmäktige 9 november 2023.

Sofia Rydgren Stale
Ordförande
Huvudtalesperson som gärna uttalar sig inom alla områden kopplade till profession, vård och villkor. Psykiatriker, Vårdcentralen Östermalm, Kristianstad.
Lars Rocksén
Förste vice ordförande
Specialistläkare Anestesi och intensivvård. Örnsköldsviks sjukhus, Region Västernorrland.
Marina Tuutma
Andre vice ordförande
Expert på primärvård och villkor för specialister i allmänmedicin, äldrevården, digitaliseringen. Ordförande distriktsläkarföreningen (DLF). Vårdcentralen Rud, Karlstad.
Erik Dahlman
Ledamot
Expert på psykiatri och rättspsykiatri samt socialförsäkringsfrågor. Specialist i psykiatri och rättspsykiatri, Lund.
Christofer Lindholm
Ledamot
Ordförande Värmlands läkarförening. Specialistläkare Anestesi och intensivvård. Centralsjukhuset Karlstad.
Tina Crafoord
Ledamot
Expert på frågor kring sjukvårdens styrning, ledning och framtidsutveckling och talar gärna om chef- och ledarskap. Överläkare inom anestesi- och intensivvård. Ordförande för Sveriges läkarförbunds Chefsförening (Slcf) och är även Head of Delegation för Sverige i CPME, Comité Permanent des Médecins Européens.
Shadi Ghorbani
Ledamot
ST-läkare i allmänmedicin i Hässleholm.
annika östling - SLF pressbild
Annika Östling
Ledamot
Specialist i allmänmedicin och arbetar på Region Jämtland Härjedalens Ungdomsmottagningar och är även ordförande i läkarföreningen i Jämtlands län.
elin karlsson - SLF pressbild
Elin Karlsson
Ledamot
Överläkare i kirurgi och verksam på Södertälje sjukhus och har haft en lång rad fackliga uppdrag i Sverige och internationellt.
Gabriella Schanning
Ledamot
Ordförande SYLF Stockholm. ST-läkare i anestesi och intensivvård.
Saad Rammo
Ledamot
Distriktsläkare, Fröslunda Vårdcentral.
Hanna Kataoka
Ledamot
Överläkare i psykiatri, rättspsykiatri och beroendemedicin i Göteborg.
Emelie Hultberg
Ledamot
Specialistläkare obstetrik och gynekologi, NU.
Anna Rask-Andersen
Ledamot
Specialist i klinisk fysiologi och yrkesmedicin i Uppsala.
Martin Macek
Adjungerad
Expert på läkarstudenters utbildnings-,arbetsmarknads- och arbetsmiljöfrågor.
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare