Hoppa till innehåll

Utbildnings- och forskningsrådet (UFO)

UFOs uppgift är att bereda utbildnings- och forskningsfrågor till förbundsstyrelsen.

UFO ska vara policybildande och driver självständigt ett antal projekt kring utbildnings- och forskningsfrågor. UFO fattar egna beslut i de flesta frågor inom området, men principiella eller övergripande frågor ska förbundsstyrelsen besluta om.

UFO består av 9 ledamöter från förbundsstyrelsen, yrkesföreningarna, Sveriges läkarförbund Student och specialitetsföreningarnas representantskap (en ledamot). Varje år arrangerar UFO ett sammanträde tillsammans med universitetsorternas läkarföreningar (ULF).

Ordförande
Emelie Hultberg

Ledamöter

 • Miriam Hellman Ben-Neji (DLF)
 • Annika Lindström (SPLF)
 • Karl Freier (Sveriges läkarförbund student)
 • Nina Nelson Follin (SLCF)
 • Björn Gunnarson (SYLF)
 • Hanna Liljebäck (SYLF)
 • Ann Hermansson (Sjukhusläkarna)
 • Peter Elbe (ordförande för specialitetsföreningarnas representantskap)

Kansli
Christopher Sjöstrand, sekreterare

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
 1. Trygghet på jobbet
 2. Unika försäkringar
 3. Lönestatistik för läkare