Hoppa till innehåll

Sveriges läkarförbunds kansli

På Läkarförbundets kansli finns specialister och olika funktioner som stödjer och ger service till medlemmar och förtroendevalda.

kansli

På Sveriges läkarförbunds kansli finns ungefär 60 medarbetare för att ge stöd till våra medlemmar, Sveriges läkare. Majoriteten av kansliets personal är uppdelade på fyra avdelningar: arbetsliv och juridik, verksamhetsstöd, kommunikation och politik & profession.
Förbundsdirektör, stabschef och förbundssekreterare utgör ledningsstaben.

Läkarförbundets kansli på Villagatan 5 i Stockholm delar lokalerna med Lipus AB och Läkartidningen Förlag AB, dotterbolag till Sveriges läkarförbund.

Ledningsstab

Kontaktuppgifter till stab och ledningsgrupp

Anna Ingmanson
förbundsdirektör
Hediye Güzel
avdelningschef - kommunikation, marknad, press
Andreas Gustafsson
avdelningschef - verksamhetsstöd
Ulf Öfverberg
avdelningschef - politik och profession
Hampus Carlson (föräldraledig) tf stabschef Björn Lundell
stabschef
Emma Ölmebäck
tf avdelningschef - arbetsliv och juridik
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare