Hoppa till innehåll

Förhandlingsdelegation (FD)

Förhandlingsdelegationens huvudsakliga uppgift är att fastställa riktlinjerna för och leda Läkarförbundets centrala förhandlingar inom samtliga avtalssektorer och att bereda frågor till FS.

FD ansvarar också för att lokalföreningarna känner till förbundets policy inom området och att de har adekvat information i sina lokala förhandlingar.

Idag består FD av åtta ledamöter. Sjukhusläkarna, Distriktsläkarföreningen (DLF), Sveriges Yngres Läkares förening (SYLF) och Sveriges läkarförbund Student nominerar en ledamot var, lokalföreningarna nominerar två ledamöter, övriga delföreningar en ledamot och FS utser en ledamot som är ordförande. Privatläkarföreningen har en representant som är permanent adjungerad till FD och som medverkar när frågor som rör deras medlemmar berörs.

Ordförande Sofia Rydgren Stale

Ledamöter

  • Inge Eriksson
  • Malin Bohlin
  • Elin Karlsson
  • Nadja Schuten Huitink
  • Johan Styrud
  • Robert Holmqvist
  • Richard Simo

Kansli Sara Altino, sekreterare, 08-790 33 71

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare