Hoppa till innehåll

Protokoll från FUM och REP

Här hittar du protokoll från Fullmäktige och specialitetsföreningarnas representantskap.

Protokoll från Fullmäktige (FUM)

Nedan hittar du de senaste årens protokoll från Fullmäktige. Söker du ett tidigare års protokoll, vänligen kontakta Kristina Larsson.

Specialitetsföreningarnas representantskap

En specialitetsförening ska för att upptas som delförening i Läkarförbundet representera en specialitet som finns på den officiella specialitetsförteckningen. Medlemskapet är frivilligt. Specialitetsföreningarna samlas 2 gånger per år till i ett representantskapsmöte i samband med Läkardagen. Inbjudan skickas för spridning till ordförande och sekreterare i respektive specialitetsförening.

Kontaktpersoner för representantskapet: Ordförande: Peter Elbe

Kansliet: Matilda Fredholm, utredare, PP. Kontakt via e-post

Representantskapet är ett organ för information mellan specialitetsföreningarna och Förbundsstyrelsen (FS) och är rådgivande till FS. Repskapet består av en representant för varje specialitetsförening, ordföranden oräknad.

Under de senaste åren har vi arbetat med att förbättra dessa dagar. Desto tidigare föreningarna involveras i förbundets interna beredning av angelägna policyfrågor samt genom fler möjligheter till erfarenhetsutbyte kan förbundet som helhet stärkas.

Specialitetsföreningarna är inte representerade i Läkarförbundets fullmäktige, men har rätt att lämna motioner samt att närvara vid fullmäktige.

Nedan hittar du de tre årens protokoll från specialitetsföreningarnas representantskap. Söker du ett tidigare protokoll, vänligen kontakta Kristina Larsson.